Framtidens breda specialpedagogik

En visionär och spränglärd antologi om hur specialpedagogiken måste vidgas, spänna över fler kunskapsområden och vara till för fler elever.

Under redaktörskap av Rolf Helldin, professor emeritus i specialpedagogik, beskrivs här gymnasieskolans sociala problem i dag och möjlig­heter till lösningar i morgon, i en framtida gymnasieskola där alla kan utvecklas optimalt, klara av sina studier och känna social delaktighet. Övergripande fokus är rättigheten och känslan av att uppleva sig tillhöra en gemenskap.

Avsikten med boken är enligt de fem författarna Rolf Helldin, Désirée von Ahlefeld Nisser, Inga-Lill Mattson, Jude K. Tah och Joacim Ramberg att med hjälp av historiska nedslag från 1980 fram till i dag stimulera läsaren till eftertanke och diskussion och ge både studerande och lärare förutsättningar att formulera goda argument för att agera insiktsfullt i sin vardag. Författarna ­menar att elever som ständigt miss­gynnas är beroende av personer som argumenterar för demokrati och gemenskap. Därför är det viktigt att kunna se både bakåt och framåt. Det ökar möjligheterna för kloka handlingar i ­vardagen, skriver de.

"Boken kräver tid för reflektion och ­diskussion"

Många av frågorna som tas upp i boken har traditionellt inte betraktats som specialpedagogiska eftersom specialpedagogiken historiskt sett har koncentrerat sig på ”handikappade” elevers psykologiska, intellektuella och medicinska svårigheter. Författarna menar att en samordning mellan fler kunskaps­områden är nödvändig för att beskriva den specialpedagogiska verksamheten och från nuläget kunna blicka framåt.

Boken vänder sig till blivande och verksamma special­pedagoger, pedagoger och skolledare samt forskare och lärare i specialpedagogik, psykologi, sociologi och utbildningshistoria.

Det här är inte en bok som läses från pärm till pärm. En stor del av texterna består i ett vridande och vändande på ­vetenskapliga begrepp. Det kräver tid för reflektion och ­diskussion. Ge er den tiden och få mångfalt tillbaka av insikter och kunskaper!

LÄS ÄVEN

Vestman: ”Vill ni prata anpassningar? Bra! Börja med att ta alla elever på allvar”

Specialpedagoger nöjda med lönen men ser orosmoln

Fullt fokus på engagemang och närvaro