Fokus på lärares relationskompetens

Linda Plantin Ewe är specialpedagog och universitetsadjunkt inom specialpedagog/speciallärarprogrammen. Foto: Högskolan Kristianstad.

Specialpedagog Margot Zakariasson recenserar Linda Plantin Ewes avhandling Lärares relationskompetens i möte med elever med adhd.

Utgångspunkten i Linda Plantin Ewes forskning är att allt lärande sker i relation. Hennes avhandling handlar om lärares relationskompetens i mötet med elever, och då främst elever med adhd.

Hon har i sin forskning bland annat sett att utbildningsinsatser i relationskompetens riktade mot lärare ger resultat. Lärarna fick en ökad förståelse för vad det innebär att vara elev med adhd och deras relationella beredskap stärktes.

I avhandlingen belyses både elev- och lärarperspektivet vilket förtydligar hur relationer kan utvecklas och förstås. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till att utveckla och förbättra hur man organiserar skolan och undervisningen för elever med adhd. Linda Plantin Ewe är specialpedagog och universitetsadjunkt inom specialpedagog/speciallärarprogrammen.

LÄS ÄVEN

Vestman: ”Vill ni prata anpassningar? Bra! Börja med att ta alla elever på allvar”

Specialpedagoger nöjda med lönen men ser orosmoln

Fullt fokus på engagemang och närvaro