Var effektiv i dokumentationen – handbok från start till mål

Sandra Vidic Arvidsson, Johanna Jozic och Céline Nordenhed. Foto: Marcus Gustafsson

Äntligen en konkret och komplett guide till dokumentation av extra anpassningar och särskilt stöd – fullmatad med strategier, metoder och exempel.

Ny bok

Dokumentation vid stödinsatser i undervisningen

Johanna Jozic, Céline Nordenhed, Sandra Vidie Arvidsson

(Gothia Kompetens)

Johanna Jozic är skolchef med lång erfarenhet av dokumentation och elevhälsa, Céline Nordenhed är specialpedagog och ledare av elevhälsoteam med fokus på systematik och hållbar dokumentation, och Sandra Vidic Arvidsson är grundskolelärare som även arbetar med skolutveckling. Tillsammans har de skrivit ”Dokumentation vid stödinsatser i undervisningen” – en handbok som på ett konkret sätt beskriver vad som behöver dokumenteras, i vilken ordning dokumentationen bör göras och hur den kan formuleras.

Särskilt mycket fokuserar författarna på dokumentation som rör extra anpassningar och särskilt stöd. De hoppas med denna bok kunna ge strategier och metoder för det löpande arbetet med kartläggningar, utredningar, åtgärdsprogram och att säkerställa att styrdokument och juridiska krav uppfylls.

Kapitlen behandlar viktiga begrepp inom elevdokumentation, pedagogisk kartläggning, samarbetet mellan lärare och elevhälsoteamet, att lyfta anpassningar till skol- och gruppnivå och samverkan med vårdnadshavare. Boken riktar sig till lärare, skolledare och specialpedagoger i grundskolan och gymnasiet.

LÄS ÄVEN

Boktips: Nycklar till anpassad grundskola

Hur gör vi screeningen likvärdig?

Forskaren bakom ”Från mäta till möta”: Bedömningar på fel spår

Forskare efterlyser samarbete mellan EHT och vägledare