Replik: ”Vi flyttar fram våra positioner – steg för steg”

Mathias Åström är förhandlingschef och chef verksamhetsområde förhandling och juridik på Sveriges Lärare.

Sveriges Lärares förhandlingschef Mathias Åström svarar på kritiken från studerandeföreningarna: ”Lokal samverkan utgör en nyckelfaktor för att uppnå en god arbetsmiljö.”

Sveriges Lärare är ett nytt fackförbund. Ett fackförbund som ännu inte haft sin första kongress. Då är debatt mycket välkommet och ett extra starkt friskhetstecken. Jag vill dock sätta debatten i sin kontext.

Samtliga kollektivavtal som tecknats sedan Sveriges Lärare bildades har föregåtts av demokratiska processer både vad gäller framtagande av yrkanden och antagande av avtal. Att utveckla kollektivavtalen är ett långsiktigt arbete och handlar i princip alltid om att flytta fram våra positioner steg för steg.

Lokal samverkan en nyckelfaktor

Avtal förutsätter enighet. I år lyckades vi stärka lönebildningen genom att säkra en löneutveckling i nivå med övriga arbetsmarknaden om inte parterna kommer överens om annat. Arbetsmiljöregleringarna har dessutom stärkts under flera avtalsrörelser i följd, inom samtliga avtalsområden. I detta sammanhang måste man dessutom förstå att Arbetsmiljölagen pekar ut just samverkan som en nyckelkomponent för att uppnå en god arbetsmiljö. 

Exempelvis Friskoleavtalet tydliggör arbetsmiljöns betydelse för att attrahera och behålla lärare och att en hög andel legitimerade och behöriga lärare är en delkomponent i detta, och att lokal samverkan utgör en nyckelfaktor för att uppnå en god arbetsmiljö. 

Stor risk kopplat till konflikt

Avtal kan inte implementeras centralt, de kan bara implementeras lokalt, oavsett om regleringen finns i lagstiftning, centralt kollektivavtal, eller i lokalt kollektivavtal. Men, det stämmer absolut att det saknas detaljreglering även om föregående avtalsrörelse tillförde tydlighet kring fastställandet av arbetstid och arbetsinnehåll. 

Däremot är det oklart vad debattförfattarna lägger in i påståendena om att strejkvapnet baktalas och att arbetsgivare hyllas. En noggrann helhetsbedömning görs självklart varje gång. I synnerhet vad gäller de frågor som debattförfattarna själva ringat in. Inte minst ett avtalsår – när de märkessättande parterna enbart förhandlat om själva kostnadsökningarna – gjordes bedömningen att nyttjande av konfliktvapnet inte gjort avtalet starkare. Det finns alltid en stor risk kopplat till konflikt, nämligen att det blir resultat ingen av parterna egentligen vill ha, något som kan skapa stora låsningar för lång tid framöver.

Staten måste ta ansvar

Marknadsskola, personalnedskärningar med minskande kringresurser, större barn- och elevgrupper, ökat hot och våld, ökade dokumentationskrav. Listan över utmaningar i skolväsendet kan göras lång. Därför måste staten ta ett avgörande ansvar för hela skolan. Sveriges Lärare är på regering och riksdag stenhårt om det. Och Sveriges Lärares manifestationer mot nedskärningar och angiverilag visar på och gör skillnad. På riktigt.

Mathias Åström, förhandlingschef
Chef verksamhetsområde förhandling och juridik, Sveriges Lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS ÄVEN: Studenterna: ”Sveriges Lärare är ute på en farlig väg”