”Problemen är större än en timme hit eller dit, Skolverket”

”Det handlar inte om en timme hit eller dit. Det finns svårare problem att ta tag i. Problem som Skolverket själv varit med och skapat”, skriver läraren Peter Dahlgren.

Peter Dahlgren skriver om förändringarna i timplanen:
”Nyfikenhet och fantasi kommer fostra fler nobelpristagare än matriser och formativa omdömen.”

Anna Westerholm, Skolverkets chef för avdelningen för läroplaner, resonerar lite i Aftonbladet 18/11. Jag blir fundersam.

Anna Westerholm inleder med att säga att timplaneförändringar inte är något man gör över en natt. Det ska bli längre skoldagar för Sveriges elever, speciellt för de yngre. Hur detta ska lösas rent praktiskt med fler undervisningstimmar som kräver fler legitimerade lärare är oklart. Detsamma gäller vad eleverna egentligen ska göra med den ökade tiden. Vad det ska leda till är också oklart. Men det är seriösa grejer. Inget man gör över en natt.

Anna Westerholm presenterar en lösning. Hon har sett i senaste PIRLS-rapporten att Sverige halkar efter när det gäller läsförståelse. Sverige borde alltså satsa på läsning. Det kan gynna fler ämnen, menar Westerholm. Det är säkert så, och nu har Anna Westerholm fått upp farten: Fler timmar till svenska ska det bli, lovar hon.

Ska jag skratta eller gåta?

Men i nästa andetag så tvärvänder Anna Westerholm och gör en jämförelse med matematiken. Sverige halkade efter i internationella jämförelser av matematikkunskaper. Fler timmar i matematik behövs! sa Skolverket. Men hur blev det med de ökade kunskaperna? Resultaten uteblev. Svenska elever har trots utökat antal timmar inte blivit bättre på matematik.

Låt mig citera Anna Westerholm: ”Här måste vi vara självkritiska och fråga oss om det är något annat som behövs, utöver fler timmar”. Vänta nu. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.

Vi behöver snabbt beslut om inhibition på hjärndödande teoretisk analys.

Kära Skolverket. Ja, det är något annat som svenska skolan behöver. Det handlar inte om en timme hit eller dit. Det finns svårare problem att ta tag i. Problem som Skolverket själv varit med och skapat.

Vi behöver omedelbart få till ett skyddsombudsstopp på den bedömningshysteri som krossar allt i sin väg. Lärarna och eleverna använder det mesta av sin tid i skolan till bedömning. Allt mindre tid används till undervisning och lärande. Elever och lärare lägger all tid på matriser, formativ feedback och betygssteg. De borde väl läsa för läsandets skull? Eller göra ett spännande experiment i kemi utan att fundera på vilket betyg resultatet ger. Elever och lärare borde upptäcka världen – inte traggla Skolverkets bedömningsanvisningar.

Matar på som robotar

Vi behöver snabbt beslut om inhibition på hjärndödande teoretisk analys. De flesta skolor är likriktade idag. Alla elever ska passera genom samma nålsöga. Alla lärare gör likadant. Det finns till och med specialpedagoger som föreskriver exakt hur lektionerna ska se ut. Hur de börjar, genomförs och hur de avslutas. Varje dag är likadan. Lärarna bara matar på som robotar.

Dessutom har alla praktiska delar i skolan fått stryka på foten. Skapande verksamhet har betraktats som pest och separerats från skolan. Skolan är idag en verksamhet helt utan kreativitet. Jag vågar påstå att svensk skola av idag effektivt dödar det oväntade, det fantasifulla och det som handlar om att drömma.

Fantasi når längre än fakta

Einstein sa att vi skulle läsa sagor för våra barn. Fantasi når längre än bara fakta. Fantasi utvecklar och skapar nytt. Idag får eleverna bara läsa sagor utifrån en matris, eller olika betygskriterier. Bara om det kan bedömas eller om de kan analyseras är det värt något. Läsandet saknar lust. Bara plikt. Bara betyg.

Så Skolverket. Det behövs inte en timme hit eller dit. Släpp det där. Skolan behöver bli en plats för skapande. Lyft fram sång, musik och litteratur. De är viktiga i sig. Låt eleverna gå ut i naturen med sina lärare. Att lära sig utomhus är fantastiskt. Lek mer. Och fortsätt längre upp i åldrarna. Nyfikenhet och fantasi kommer fostra fler nobelpristagare än matriser och formativa omdömen.

Peter Dahlgren, leg lärare, Mora

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Lotta Edholm om timplanen: Skolorna får tid att förbereda sig

Hård kritik när elevens val försvinner

Debatt: Bildlärarnas nya hårda kritik mot timplaneförslaget