Här utbildar Sveriges Lärare politikerna

Thomas Persson och Johanna Jaara Åstrand inför det samlade utbildningsutskottet, temat var statligt övertagande. Bild: Felix Lidéri.

Ett seminarium för att förklara varför staten måste ta ökat ansvar för finansieringen av skolan. Det ordnade Sveriges Lärare genom att sammanföra utredaren Thomas Persson och riksdagens utbildningsutskott.

LÄS ÄVEN: Utredare: 20 år för att förstatliga svensk skola

Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand och blivande ordföranden Åsa Fahlén tog emot utbildningsutskottet för ett seminarium i Stockholm.

På plats fanns även Thomas Persson, utredaren bakom Ökat statligt ansvar för skolan, som föreläste om resultaten av dagens svenska finansierings- och styrmodell: bristande likvärdighet och sämre resultat.

Därför krävs förändring

– Problemen är så stora att de motiverar förändringar. Frågan är hur stora förändringar man vill göra, säger Thomas Persson.

Hans 1500 sidor långa genomgång av effekterna av huvudmannaskapet visar att 1 100 huvudmän är fler än vad som möjliggör en likvärdig styrning, enligt honom.

Samt att ett totalt statligt övertagande kommer att kräva minst tjugo år att genomföra.

Politikerna och de politiskt sakkunniga på plats fick ställa sina frågor till Thomas Persson.

Detta vill Sveriges Lärare

– Det känns positivt att det verkar finnas en politisk samsyn kring problembilden. Nu behöver vi få en politisk samsyn kring lösningarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Och Sveriges Lärare kommer att arrangera fler seminarier.
Nästa gång om likvärdighet.

– Vi vill ge politiken förutsättningar att fatta väl avvägda och behovsanpassade beslut. Ett sätt att göra det är att möjliggöra en gemensam kunskapsgrund. Vi öppnar dörren och står som värd för fler seminarier både kring den här utredningen och kring andra angelägna frågor. Det är lärarnas röst, erfarenheter och behov som ska styra utbildningspolitiken. Inget annat, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hur hjälper detta lärarna ute på skolorna?

– Våra medlemmar kommer inte att märka skillnad i morgon bitti. Det är ett ständigt pågående påverkansarbete. Men så länge vi inte får en politisk samsyn kring vilka förändringar och åtgärder som måste till så kommer situationen att dessvärre försämras. Det är bara att titta på demografiutvecklingen, den ekonomiska situationen i landet och den pedagogiska segregationen som inte minst lärarbristen påverkat. Vi måste få politikerna att se allvaret och ta ansvaret, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: 

Statlig skola utreds – här är detaljerna