Nu byter de plats som ordförande: ”Hårt, hårt jobb”

I sommar tar Åsa Fahlén över som ordförande och talesperson för Sveriges Lärare, fram till kongressen våren 2024. En roll som ordförande Johanna Jaara Åstrand haft sedan 1 januari 2023. Foto: Oskar Omne

Sveriges Lärare fyller ett halvår och i sommar tar Åsa Fahlén över rollen som ordförande och ansikte utåt efter Johanna Jaara Åstrand.
Samtidigt startar nomineringsperioden till den första ordinarie kongressen.

Första augusti tar Åsa Fahlén (tidigare Lärarnas Riksförbund) över rollen som ordförande och talesperson från Johanna Jaara Åstrand (tidigare Lärarförbundet).

– Det nya förbundet har landat jättebra på de allra flesta ställen. Och erfarenhetsmässigt – jag har varit ombud på skolan där jag jobbade i många år och vet vilket jobb ombuden gör – så förväntade jag mig att det skulle gå bra. Men jag tycker att jag fick ett ganska bra kvitto när jag åkte runt. I mångt och mycket jobbar man på med det fackliga arbetet, men med ny kraft, ny energi, säger Åsa Fahlén.

Delar på jobbet

Precis som tidigare är ordförandeskapet delat. Johanna Jaara Åstrand kommer att fortsätta arbetet som ordförande, till exempel genom arbetsplatsbesök. Ungefär på samma sätt som Åsa Fahlén arbetat mellan januari 2023 och fram tills nu.

– Det har varit ett hårt, hårt jobb men också fantastiskt, eftersom jag fick jobba med något jag kämpat för och trott på så länge. Det har varit en spännande, lärorik och givande tid, säger Johanna Jaara Åstrand. 

– Som ordförande spelar man stor roll, men det är förbundet tillsammans som ger resultat. Framför allt är jag stolt över allt vi hunnit under etableringen av Sveriges Lärare – och vi kan se i uppföljningarna att det gått väldigt bra. Framför allt är medlemmarna på arbetsplatserna nöjda att kunna tala med en röstl, säger Johanna Jaara Åstrand.

”Suttit på avbytarbänken”

Åsa Fahlén ser fram emot det som väntar efter 1 augusti.

– Jag har suttit på avbytarbänken och tycker att det ska bli jättespännande och roligt att kliva fram. Nu ska vi ta stegen framåt, bli det stora förbund vi vill bli. Det handlar om arbetsbelastningen, frågor som för- och efterarbetstid för lärare, planeringstid för förskollärare. Och så en fungerande lönestruktur. Konkreta saker som våra medlemmar brottas med varje dag. Den kommunala avtalsrörelsen är vår största fråga och där ska vi nu bli så vassa vi bara kan. Där ser jag enorma fördelar med att vi är ett förbund, säger Åsa Fahlén.

Båda ordförandena nämner manifestationerna landet runt som exempel på hur det nya Sveriges Lärare genererar en alldeles ny kraft.

LÄS MER: ”Utan protesterna hade vi inte sett röken av miljonerna”

Men är en tuff period som tar sin början. Dels med tanke på knappa kommunbudgetar inför 2024 och en stor osäkerhet kring hur mycket pengar regeringen kommer att skjuta till i höstbudgeten.

”Politikerna vänder skolan ryggen”

– Ingen av oss hade trott att politikerna så nära efter ett val skulle vända lärarna och skolan ryggen, men det har gjort att det har mobiliserats ute i landet. Det är fantastiskt att se vilken styrka och fokus som Sveriges Lärare kan ha när vi samlas i en avgörande fråga. Och att det har lett till att politiker ångrat sig och inte klubbat alla nedskärningar som var på gång är såklart viktigt, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Vi har visat musklerna och markerat att vi inte kommer att låta politiska felprioriteringar gå obemärkt förbi.

Dels inleds förhandlingsperioden inför nästa kommunala kollektivavtal för lärarna, den nuvarande Huvudöverenskommelsen 21 löper ut i mars 2024.

Knäckfrågan för Sveriges Lärare, den som Johanna Jaara Åstrand gång på gång adresserat i tv, tidningar och på radio, är den som kongressen beslutade i maj 2022:

 – Vi behöver ett systemskifte, att staten tar ansvar för finansieringen och likvärdigheten. Annars kommer förskolor och skolor att fortsätta dra isär, det blir än tydligare när det är verksamheten som får parera konjunktursvängningarna. Inte staten. Inte kommunerna. Skolor med huvudmän som inte lyckas säkra förutsättningarna blir sämre och skillnaden mellan skolorna bara ökar. Det är redan en stor anledning till att lärare lämnar yrket och att kön till lärarutbildningen är för kort. Detta är huvudfokus för Sveriges Lärare – men det borde vara högsta prioriteringen för hela samhället, säger hon.

”Det är segt som kola”

Åsa Fahlén har tillbringat sin första tid som ordförande med att träffa medlemmar och ombud. Hon blir frustrerad över det hon hör ute i landet och skolfrågornas politiska klimat.

Hur är klimatet för att driva era frågor?

– Det är segt som kola. Men det händer något. Om du bara backar bandet ett par år: hela diskussionen om bristande likvärdighet i skolan, saker som har direkt påverkan på förskollärares, lärares och studie- och yrkesvägledares vardag, politikerna var inte ens ense om att likvärdigheten var ett problem.

– Idag har politikerna en gemensam problemformulering – även om de inte är ense om vad man ska göra åt det. Något att ta avstamp ifrån, trots att det går alldeles för sakta. Det är systemfrågor men systemfrågorna spelar roll för lärares möjligheter att se till att eleverna lär sig och det sambandet måste vi fortsätta och förklara, säger Åsa Fahlén.

Då utses ny ordförande

I maj 2024 utses nästa förbundsstyrelse och därmed också förbundsordförande. Både Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand står till förfogande.

Redan nu kan medlemmar föreslå kandidater till posterna som kongressombud, förbundsrådsombud och avtalsdelegation.

Då väljs ny ordförande

  • Maj 2022: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund beslutar om att upphöra och att ett nytt fackförbund för lärare ska bildas.
  • Januari 2023: Sveriges Lärare bildas, båda organisationernas styrelse bildar ny gemensam styrelse och alla tidigare valda förtroendeuppdrag på lokal nivå fortsätter parallellt under en övergångsperiod, precis som att förbundsordförandena arbetar parallellt. Johanna Jaara Åstrand är ansiktet utåt.
  • Augusti 2023: Åsa Fahlén tar över som ordförande utåt för Sveriges Lärare, ordförandeskapet är fortsatt delat.
  • Fram till 31 augusti 2023: Nomineringsperioden till kongressombud, förbundsrådsombud och avtalsdelegationer pågår i de 15 valkretsarna.
  • Fram till 20 september 2023: Medlemmar kan lämna namnförslag till uppdrag i valkretsvalberedningarna.
  • 1 oktober 2023 till 13 december: Nomineringsperiod för förbundsordförande, vice förbundsordförandena,förbundsstyrelseledamöter, revisions- och verksamhetsutskott samt nationella skolformsföreningsstyrelser.
  • Mars 2024: HÖK-21 löper ut.
  • Maj 2024: Sveriges Lärare håller sin första ordinarie kongress.

Här kan du nominera dina kandidater