Skolverkets fyra förslag: Så kan gemensamt skolval se ut

Foto: Linnéa Tammerås/Adobe Stock

”Exakt hur reformeringen av skolval kommer ske får vi återkomma till” säger Skolminister Lotta Edholm.

Skolans styrning behöver redas ut innan ett gemensamt skolval kan komma på plats, menar Skolverket som samtidigt presenterar fyra skisser på hur systemet kunde se ut.

Skolverket fick i uppdrag av den tidigare regeringen att undersöka hur ett gemensamt skolval till kommunala och fristående grundskolor i myndighetens regi skulle kunna se ut. Resultaten av den undersökningen lämnades över till regeringen den 1 september i en redovisning som innehåller fyra olika lösningar.

Delad styrning krånglar till det

Samtidigt menar Skolverket att ett gemensamt skolval inte är praktiskt genomförbart idag, trots att det är en god idé. Det finns för många oklarheter om gränserna mellan stat, kommun och fristående aktörer i styrningen.

– Man behöver titta på hur ett system kan se ut där staten ansvarar för beslut om placeringar, ansökningar, bedömningar och alla de bitarna samtidigt som vi har kommuner och huvudmän som är ansvariga för att erbjuda utbildning. Det är kärnan av hur vi valt att organisera skolväsendet med ett delat ansvar mellan stat, kommun och huvudman, säger Jenny Kallstenius, enhetschef på Skolverket till Aftonbladet.

Därför föreslår Skolverket att en ny utredning tillsätts, med uppgift att reda ut de frågetecken som myndighetens jurister identifierat.

De fyra förslagen till ett gemensamt skolval ser ut som följer:

  • Ett nationellt skolvalssystem i kombination med ett tydligare regelverk.
  • Ett nationellt skolvalssystem utan förändringar i regelverket.
  • Ett nationellt regelverk utan ett gemensamt skolvalssystem på nationell nivå.
  • Ett nationellt utformat stöd till skolväsendet utan genomförande av varken ett gemensamt skolvalssystem eller förändringar i regelverket.

De olika tillvägagångsätten innefattar en varierande grad av ingripande i rådande skolsystem och bedöms i olika utsträckning kunna bidra till ökad likvärdighet, transparens och rättssäkerhet, samt till att minska skolsegregation, skriver Skolverket.

”Regeringen kommer göra om systemet för skolval”

I en skriftlig kommentar till Aftonbladet säger skolminister Lotta Edholm att:

– Regeringen kommer göra om systemet för skolval. Det är viktigt att vi får bättre information till föräldrar och elever samt rimliga och förutsägbara antagningskriterier. Kötid kommer vara en viktig fråga att kolla närmare på. Exakt hur reformeringen av skolval kommer ske får vi återkomma till.

LÄS MER:

Skolverket i ny rapport: Sverige har inte en skola för alla