Skolverket i ny rapport: Sverige har inte en skola för alla

Den svenska skolan misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag, menar Skolverket.

Alla lärare ges inte förutsättningar att bedriva god undervisning. Skillnaderna mellan huvudmän och skolor skapar ett tudelat system, konstaterar Skolverket i en ny rapport.

LÄS ÄVEN: Facket: Stäng skolor med låg andel behöriga lärare

I myndighetens senaste bedömning av läget i förskolan, skolan och vuxenutbildningen uppmärksammas en rad brister. Det beskrivs som särskilt angeläget att komma till rätta med den pedagogiska segregationen som bland annat bottnar i bristen på, och fördelningen av, behörig personal.

Peter Fredriksson.

– I dag har vi inte en skola för alla elever. Det är tydligt att skolan inte förmår att kompensera för elevers skilda förutsättningar och behov, säger Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.

Ofta jobbar färre behöriga och erfarna lärare på skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar, och fristående skolor har generellt en lägre andel behöriga lärare än kommunala.

Skolor väljer obehöriga lärare

Vi Lärares senaste granskning visar även att många skolor väljer att inte ens försöka rekrytera legitimerade lärare. Sveriges Lärare menar att man helt enkelt bör stänga skolor som inte har legitimerad och behörig personal.

Åsa Fahlén.

– Jag tycker inte att man ska få bedriva skola om man inte har behöriga lärare på plats, detta oavsett om det är frågan om privata eller offentliga huvudmän. Kan man inte visa att man har legitimerade och behöriga lärare bör man inte få tillstånd att starta skola och bedriver man redan skola bör tillståndet dras in, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

”Viktigast att alla får möta skickliga lärare”

Skolverkets rapport uppger också att det råder stora skillnader i lärarnas förutsättningar att bedriva undervisning. Det gäller till exempel tillgång till specialpedagogiska resurser, läromedel av hög kvalitet och hur väl skolan lyckas arbeta med att främja studiero på lektionerna.

– Det viktigaste är att alla elever får möta skickliga lärare som får förutsättningar att bedriva en undervisning med hög kvalitet. Så är det inte idag, vi ser stora skillnader mellan skolor, säger Peter Fredriksson.

Rapporten i korthet

Rapporten ”Skolverkets bedömning av läget i skolväsendet 2023” listar ett antal nyckelfrågor som särskilt avgörande att komma till rätta med:

  • Fler behöriga lärare behövs på skolor med tuffa förutsättningar
  • Rektorsomsättningen behöver minska
  • Den specialpedagogiska kompetensen måste öka – och insatser måste sättas in tidigare
  • Alla elever behöver tillgång till läromedel av god kvalitet
  • Staten behöver reformera finansieringen av skolan

Ta del av rapporten på Skolverkets webbplats.

LÄS MER:

Granskning: Skolor söker inte aktivt efter behöriga lärare

Skolverket vill se över skolors möjlighet att anställa obehöriga

Kommunerna där fler än hälften saknar legitimation