Förslaget: Kortare sommarlov för yngre elever

Ett förslag från Produktivitetskommission är mer undervisning på lågstadiet, förlagd till sommarlovet. Foto: Bildbyrån

Finansminister Elisabeth Svantessons (M) Produktivitetskommission vill att elever i lågstadiet ska få mer utveckling under sommaren.
Ett förslag är att fritidshemmet får ett utökat uppdrag.

Elever tappar kunskap under sommarlovet, och nu föreslår Produktivitetskommissionen att detta kortas.

– Vi ser en risk, och det är relativt väl beforskat, att det sker ett kunskapstapp under sommarlovet. Vi vill genomföra en försöksverksamhet med kortare sommarlov för lågstadiet, så vi kan utvärdera, säger Karl Malmqvist, nationalekonom och sekreterare i Produktivitetskommissionen.

Det var finansminister Elisabeth Svantesson som tillsatte kommissionen för att se över hur landets produktivitet kan öka.

Karl Malmqvist.

Ett förslag är mer undervisning på lågstadiet, förlagd till sommarlovet.

– Vi har inte konstruerat det i detalj, men man kan tänka sig olika varianter, säger Karl Malmqvist.

Landar på fritidshemmet

Nationalekonomen Anna Sjögren vid Ifau, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, vid Uppsala universitet, menar att det är en fråga för fritidshemmet.

– Väldigt många barn går i organiserad verksamhet under sommaren, eftersom föräldrarna jobbar. Det är klart att det vore bra eleverna kunde får mer stimulans att lära sig saker och ting under sommaren, även de som inte skickas på olika läger av resursstarka föräldrar. Det är ju väldigt få barn som är på grönbete tio veckor, säger Anna Sjögren.

Anna Sjögren.

Vilka konsekvenser får det, med tanke på att fritidshemmen redan idag har låg andel behöriga lärare?

– Det är ett jätteproblem. Och det är en resursfråga. Man kan inte förlänga skolan och utöka undervisningstid utan att det får konsekvenser för resursbehoven, eftersom det behövs fler lärare.  Men det finns goda skäl att använda en del av sommarlovet tillexempel till stimulerande lästräning, säger Anna Sjögren.

Enligt Karl Malmqvist handlar det om skolans kompensatoriska uppdrag.

– Vi ser särskilt en risk att elever socioekonomiskt svagare familjeförhållanden inte i samma utsträckning har pedagogiskt stimulerande sommarlovsaktiviteter, säger han.

Produktivitetskommissionen lämnar sitt slutbetänkande i oktober 2025.

LÄS ÄVEN:

Godkända efter lovskola – klarar inte gymnasiet

Wiman: Lärare har inte sommarlov

Forskare: Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Utökad lovskola döms ut av varannan lärare