Åsa Fahlén om lösningarna: ”Lärare vet vad elever behöver”

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, kommenterar regeringens lösningar på skolans problem.

Den svenska läskrisen är inte lärarnas fel.
Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén ger sin syn på regeringens lösningar på problemen inom svensk skola.

Den svenska läskrisen är inte lärarnas fel.

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén ger sin syn på regeringens lösningar på problemen inom svensk skola.

Statsbidrag till fysiska läromedel och bemannade skolbibliotek är två av skolminister Lotta Edholms (L) hjärtefrågor.

– Det är ett steg i rätt riktning, men problemet är fortfarande att lärare har för lite inflytande över vilka läromedel de ska använda och inte får köpa in det de behöver. Vi önskar att huvudmännen litar på professionen, att de litar på att legitimerade förskollärare och lärare vet vilka resurser de behöver, säger Åsa Fahlén.

Det är inte lärarnas fel

Vi Lärare har i flera omgångar skrivit om den svenska läskrisen och bristande kartläggning och åtgärdsprogram. 

Åsa Fahlén säger att bristande läskunskaper inte är lärarnas fel.

– Våra medlemmar, från förskola och uppåt, vet vilka barn och elever som behöver vad och ofta också vad de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Lärarna gör sitt bästa, men de behöver få rätt förutsättningar, till exempel möjlighet att dela in i halvklass.

– Sedan finns det elever som behöver extra stöd och då behöver annan kompetens finnas på plats. Det är en stor, stor känga till huvudmännen att de inte ser till att förutsättningarna finns, säger Åsa Fahlén.

Otydligt från regeringen

Fackförbundet stöttar ökad fokus på fakta i stället för analys. Men fortfarande är det otydligt vad regeringen menar, säger hon.

– Lärarna måste få tid att diskutera hur de ska göra för att implementera de nya skrivelserna i klassrummet, med eleverna. Många reformer har inte getts tillräcklig tid att implementeras. Det är också otydligt vad regeringen menar med fakta och det följer vi noga, säger Åsa Fahlén.

”Behöver se över styrsystemet”

I den pågående avtalsförhandlingen med Sveriges kommuner och regioner (SKR) driver Sveriges Lärare framför allt två frågor: Lön och arbetsmiljö. Sveriges Lärare vill se reglerad tid till planering, för- och efterarbete.

Det är frågor som i dag hamnar på kommunernas bord.

– Man behöver se över styrsystemet. Som det är i dag klarar kommunerna inte av sitt uppdrag, staten behöver ta större ansvar för framför allt finansieringen. Får lärare inte goda förutsättningar så kommer det inte ut bra undervisning, säger Åsa Fahlén. 

Åsa Fahlén om nya regeringsförslagen

  • Nya läroplaner

”Det behöver inte vara dåligt, vi är positiva till att läroplanen tar hänsyn till elevens ålder. Men vi vet inte vilka förändringar regeringen vill göra.”

  • Nya bedömningsstöd och tidigare insatser

”Lärarna vet redan vad som behöver göras, det är förutsättningarna som saknas.”

  • Vinstjakten

”Oavsett huvudman så måste du locka elever, och du får inte tappa dem under terminens gång. Kunskap har blivit en vara man köper och vi måste göra elever och vårdnadshavare nöjda. Vi ska tillgodose massvis av olika behov som inte ingår i grunduppdraget.”

  • Studiero

”Lärare har ofta en mer positiv bild av studiero än eleverna och efterlyser inte fler verktyg. I stället för fler sanktioner behöver lärarna tid att skapa god undervisning och goda relationer.”

  • Lag om skolböcker och skolbibliotek?

”Bra, men legitimerade förskollärare och lärare måste få avgöra vilka läromedel de behöver.”

  • Betygsinflation

”Det beror på marknadstänket. Det finns en diskrepans mellan skolans uppdrag och det beställarna vill ha. Skolorna ska leverera kunskap, de som kommer till skolan vill ha högre betyg. Centralt rättade nationella prov kan vara en del av lösningen.”

De tre skolprofilerna och Vi Lärare-krönikörerna Maria Wiman, Fredrik Sandström och Filippa Mannerheim diskuterar regeringens skolpolitik.

LYSSNA!