Här är nya skollagarna att ha koll på

Nya skollagar börjar gälla från 1 juli 2023. Foto: Bildbyrån

Halvårsskifte innebär nya skollagar att hålla koll på.
Detta är reglerna som träder i kraft från 1 juli 2023.

LÄS ÄVEN: Nya verktyget ska minska lärarnas utmattning

Regler som gäller från juli

Förskola

Fler barn ska gå i förskola och ges bättre förutsättningar för språkutveckling. Hemkommunen ska aktivt arbeta med uppsökande verksamhet. Kommunen är dessutom skyldig att erbjuda barn plats även om vårdnadshavarna inte ansökt om detta.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.

I skollagen ersätts jttrycket utvecklingsstörning av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningsskola tas bort.

Elevhälsans roll och funktion stärks genom skollagen.

Reglerna för resursskolor förtydligas, bland annat så att kommunala resursskolor styrs av skollagen. Det är kommunen som beslutar om placering i resursskola efter vårdnadshavares eller rektors ansökan. Regeringen kommer också att via en myndighet som utses fatta beslut om ersättningsbelopp.

Grundskola

Försöket med tvåspråkig undervisning förlängs så att delar av undervisningen kan ske på barnets umgängesspråk. Förlängningen gäller fram till 2027.

Elevens val tas bort i den anpassade grundskolan.

Gymnasiet

Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid regional planering och dimensionering av utbildning.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel.

Regler som gäller från augusti 

Gymnasium

Elever på yrkesprogram får ökade möjligheter till grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.

Här kan du läsa allt om regeländringarna.