Kraven från föräldrar gör lärare till servicepersonal

”Huvudmän måste ta sitt ansvar när det kommer till att minska kundorienteringen i skolorna”, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén. Foto: Pär Bäckström

Konkurrensen mellan skolor har fått lärarna att känna sig som servicepersonal.
Det visar en ny rapport från Sveriges Lärare.
– Skollagen måste skrivas om och möjligheten att ta ut vinst fasas ut, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

I rapporten ”Den skadliga konkurrensen” har drygt 2 000 lärare i kommunala, icke vinstdrivande och vinstdrivande skolor fått möjlighet att svara på frågor om det marknadsanpassade skolsystemet.

Slutsatsen: att vara lärare idag har för många likheter med jobb i en kundmottagning eller på en marknadsavdelning.

Föräldrar som ställer krav på personlig service för sina barn och rektorer som gärna ser högre betyg än vad studieresultaten motiverar – för att skolan ska uppfattas som attraktiv.

– Formuleringar i skollagen som ”önskemål” och ”rätt till inflytande” och ”påverkan” gör att vårdnadshavarna får en orimlig förväntan kring vad de ska få påverka, säger Åsa Fahlén.

Det här kräver föräldrarna

Flera lärare beskriver hur föräldrar utifrån ett kundperspektiv krävt:

  • Enbart undervisa om saker som deras eget barn tycker är intressant.
  • Att skolan ska lösa konflikter som skett på fritiden.
  • Att skolan ska ansvara för att boka lekkompisar på fritiden.
  • Att se till att barnet bara får mat som det tycker är gott.

Och om önskemålen inte uppfylls finns ständigt risken att eleven byter skola. Sveriges Lärare kräver därför att formuleringarna ändras.

– Skollag och läroplaner måste skrivas om så det blir tydligt att det är professionen som avgör hur samarbetet med vårdnadshavarna ska se ut, säger Åsa Fahlén.

Stöd från rektor viktigt

Men en renhållande faktor har också identifierats i rapporten. Om lärarna känner att de har stöd hos sin rektor eller skolledare minskar stressen och handlingsutrymmet att utforma den egna undervisningen växer.

Här skiljer driftsformerna sig åt. Lärare i icke vinstdrivande skolor svarar i högre grad att de får stöd av rektorn eller skolledning i kontakten med vårdnadshavare.

De lärare som arbetar i vinstdrivande skolor svarar i högre grad att de får något stöd alls av sin rektor.

Och känner man stöd uppifrån är det bara fem procent som plågas av vårdnadshavarnas krav. Av de utan stöd är det över 25 procent som tycker att det är besvärligt.

Kräver åtgärder

Tre av fyra lärare i vinstdrivande skolor upplever att deras rektorer/huvudmän ser eleverna som kunder och många vittnar om att deras skolledning även pratar om elever och vårdnadshavare som just kunder.

Resultatet får Åsa Fahlén att kräva åtgärder.

– Huvudmän måste ta sitt ansvar när det kommer till att minska kundorienteringen i skolorna. Det ska finnas tydliga riktlinjer kring hur och när kommunikation med vårdnadshavare ska ske.

– Huvudmännen måste vara tydliga gentemot vårdnadshavarna att skolan inte är en serviceinrättning och att hot, våld och påtryckningar mot lärare gällande undervisning och betyg inte är tillåtna.

Det är den största orsaken

Och det som enligt rapporten är den enskilt största orsaken till att så många lärare upplever sig som servicepersonal måste bort, enligt Åsa Fahlén.  

– Skolan ska inte bedrivas enligt marknadsprinciper! Skolan handlar om kunskaper och ska inte drivas av Aktiebolag är inte en långsiktigt hållbar driftsform för att driva skolverksamhet, därför måste vinst- och marknadsskolan fasas ut och till dess detta är genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten, säger Åsa Fahlén.

Sveriges Lärares krav:

Kraven i korthet:

  • Vinst- och marknadsskola ska fasas ut och till dess detta är genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
  • Skollag och läroplaner måste skrivas om så det blir tydligt att det är professionen som avgör hur samarbetet med vårdnadshavarna ska se ut.
  • Huvudmän måste ta sitt ansvar när det kommer till att minska kundorienteringen i skolorna med bland annat tydliga riktlinjer kring hur och när kommunikation med vårdnadshavare ska ske.
  • Elever som är i behov av stöd måste få det. Detta minskar också konfliktytan mellan lärare och vårdnadshavare.

Läs hela rapporten "Den skadliga konkurrensen" här.

LÄS MER:

Spelet bakom marknadsskolan – ”Jobbade med boken i fem år”

S-topparna öppnade dörren för friskolor: ”Vi var naiva”