Academedias vd: ”Föräldrar har för mycket inflytande”

Academedias vd Marcus Strömberg ser inte marknadsskolan som orsak: ”Familjernas växande krav är en samhällstrend”, sa han under Sveriges Lärares panelsamtal. Foto: Filippa Ljung

Det är vinst- och marknadsskolan som gör att lärare utsetts för orimliga krav från elever och vårdnadshavare, skriver Sveriges Lärare i en ny rapport.
Helt fel, replikerar Marcus Strömberg, vd för Academedia:
– Familjernas växande krav är en samhällstrend, vi har gett elever och föräldrar för mycket inflytande på skolans bekostnad.

I den nya rapporten, ”Den skadliga konkurrensen”, har förbundet fått enkätsvar från cirka tusen lärare i kommunala, vinstdrivande och idéburna skolor. Man ser allvarliga effekter av ”kundtänkandet”, som betygsinflation och orimliga krav på specialanpassningar.

Svaren visar att vinstdrivande skolor är mer ”kundorienterade” än kommunala och idéburna. I skolor som ska gå med vinst är det vanligare att skolledningen försöker påverka lärarnas undervisning och betygsättning. Men ”marknadsanpassningens avarter finns överallt och slår brett”, skriver förbundet som anordnade ett par panelsamtal i samband med presentationen av rapporten.

Marcus Strömberg på Academedia höll med om att avarter måste bort, men att de inte hade någon koppling till förekomsten av vinstdrivande skolor.

– Vissa föräldrar anser sig vara kungar, här måste våra lärare få mer stöd. Det har hänt att vi på Academedia har anlitat jurister som får ta sig an krävande föräldrar.

”Aktiebolagsformen är bra”

Han tycker inte att det är fel att tala om ”kunder”.

– Det handlar om valfrihet och den fanns inte före friskolereformen. Jag tycker att aktiebolagsformen är en bra driftsform, den tar tillvara lärarnas drivkraft och gynnar den pedagogiska mångfalden. Men självfallet måste vi motverka avigsidorna.

Mothugget från förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand kom omedelbart:

– Du förminskar och förvanskar problemet. Så länge vi har vinstdrivande skolor så spelar det ingen roll hur mycket vi skruvar på detaljer, det är systemet som måste ändras.

”I skolan passar det inte”

Hon fick medhåll av Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund:

– Vi vill ha bort vinstutdelning i skolsystemet. Aktiebolag är bra inom andra områden, aktiebolag kan driva både utveckling och innovation. Men i skolan passar de inte, eleven är inte en kund, eleven är en medproducent.

Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund. Foto: Filippa Lung

Rapporten visar att en stor majoritet av lärarna i alla tre skoltyperna svarar att ”vårdnadshavare kräver saker som inte är lärarnas ansvar”. Men allra vanligast är det, kanske något överraskande, på idéburna skolor.

Håkan Wiclander såg ett par förklaringar till detta:

– Våra skolor är ofta rätt små vilket gör att vårdnadshavare får nära kontakt med personalen. Och vi har en ovanligt hög andel högutbildade föräldrar, som ju ofta är bra på att ställa krav.

Störst stöd av skolledningen

Samtidigt som han medger att kraven på lärarna är problematiska, tröstar han sig med att lärarna i de idéburna skolorna får störst stöd av sina skolledningar i kontakten med vårdnadshavare, enligt enkätsvaren.

Håkan Wiclander beklagar att andelen idéburna skolor minskat kraftigt sedan 1990-talet, men han uppskattar det tydliga skifte som skett på senare år i attityden till vinstdrivande skolor:

– Det här samtalet hade vi inte haft för tio år sedan.

Sara Wettergren, Josefin Malmqvist, Åsa Westlund, Håkan Wislander, David Lindberg, Marcus Strömberg och Marianne Dovemark under Sveriges Lärares panelsamtal. Foto: Filippa Ljung.

Skolkommunalrådet (L) Sara Wettergren från Malmö, som vill se vinstbegränsningar men inte vinstförbud, betonade att de i kommunen aldrig använder begreppet ”kunder” för vårdnadshavare och elever. Hon upprörs över de orimliga kraven på lärarna:

– Här måste vi huvudmän och nämndpolitiker också reagera och ge lärarna vårt fulla stöd.

Är möjligheten att ta ut vinst ett problem i svensk skola? Den frågan stod i centrum för den andra panelen bestående av politiker. Svaret från socialdemokraten Åsa Westlund, vice ordförande i utbildningsutskottet:

– Svensk skola har många problem som måste åtgärdas, men först måste grundproblemet bort och det är vinstjakten!

... men hon ser inga problem med det

Svaren från de två regeringspartierna Moderaterna och Liberalerna skilde sig åt.

Josefin Malmqvist, ledamot i utbildningsutskottet och Moderatkvinnornas ordförande:

– Det är fantastiskt med konkurrens och jag ser inga problem med att skolor tar ut vinst. Problemet är att vi har skolor som inte håller måttet, både friskolor och andra skolor.

Skolministerns statssekreterare David Lindberg (L) inledde med att säga att han höll med om mycket i rapporten från Sveriges Lärare. Och på moderatorns fråga om vinster svarade han:

– Vinstmekanismen oroar mig också. Det ska inte vara möjligt att ta ut vinst utan att upprätthålla högsta kvalitet.

LÄS MER:

Spelet bakom marknadsskolan – ”Jobbade med boken i fem år”

S-topparna öppnade dörren för friskolor: ”Vi var naiva”