Oro för uppsägningar efter mångmiljonkrav

Både Peter Olsson på Sveriges Lärare och chefen för utbildningsförvaltningen Tomas Berndtsson är bekymrade för mångmiljonbesparingarna.

Göteborgs stad ska spara 80 miljoner kronor på utbildningsförvaltningen. Tre fjärdedelar av dessa ska dras in på gymnasieskolan.
– Bristerna är 25 år gamla och blir värre för varje år, säger Peter Olsson, Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN: Hälften av Sveriges kommuner sparar pengar på skolan

Kommunens budget för gymnasiet är för liten med tanke på kostnadsökningarna – en uppskrivning på 6 procent räcker inte.

Det menar både utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad och Sveriges Lärare – som oroar sig för uppsägningar.

Oron för vad som ska hända

– Vi vet ännu inte vad konsekvenserna blir. Men för en enda skola kan det innebära 6-9 miljoner och då ska rektor ner på noll i en redan anorektisk verksamhet, säger Peter Olsson, Sveriges Lärares ordförande i Göteborg.

– Jag är tveksam till hur långt vi kan nå i en ekonomi i balans under 2023, säger Tomas Berndtsson, chef för utbildningsförvaltningen.

Nu arbetar rektorerna för att möta budgetkraven på respektive skola.

”Ska inte vara rastvakter”

– Vi står inför stora utmaningar. Den budget utbildningsnämnden har fått inför 2023 möter inte kostnadsökningarna fullt ut, säger Tomas Berndtsson.

Sveriges Lärare uppmanar medlemmarna att inte vara för hjälpsamma i processen.

– Lärare på gymnasiet är inga rastvakter, vi har nog att göra ändå. Det är inte vi som ska komma med förslag på besparingar, säger Peter Olsson.