Hälften av Sveriges kommuner sparar på skolan

2019 var ett tufft år för Sveriges kommunala grundskola – och än värre lär det bli 2020.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Hälften av landets kommuner har i år gjort besparingar inom skolan. I var fjärde kommun har det blivit färre anställda inom skolan räknat per elev. Det visar en enkät som Sveriges Radio genomfört.

Trots besparingar som gjorts bedömer skolcheferna i hälften av de kommuner som svarat på enkäten att grundskolan inte kommer att hålla sin budget i år.

– Under 2019 återstår nu att vi ska hitta igen sex miljoner. Men det är snart slut på 2019, säger Lena Hallquist som är chef för utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun till SR.

I drygt hälften av landets kommuner, 151 stycken, har grundskolan i år behövt genomföra besparingsåtgärder.

Enligt enkäten, som besvarades av 262 av landets 290 kommuner, ser 2020 ut att bli ytterligare ett tufft år för skolan.

Tre av fyra skolchefer svarar att det är mycket eller ganska sannolikt att de kommer att behöva göra besparingar inom grundskolan nästa år. Varannan bedömer att det kommer att innebära färre anställda per elev.