Här jobbar 65 procent – trots sjukdom

Bara specialistläkare jobbar sjuka oftare. Nya siffror från Arbetsmiljöverket. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärare placerar sig i toppen av en sorglig lista, den över yrken där flest arbetar fast de är sjuka. Värst är läget i grundskolan, där 65 procent uppger att de arbetat trots sjukdom.
Endast en yrkeskategori är värre.

Lästips: Nej, du behöver inte planera för vikarien

Arbetsmiljöverkets statistik visar vilka yrkesgrupper som jobbat minst två gånger under 2019, fast de varit sjuka. Snittet för samtliga yrken är 52 procent, vilket innebär att hälften av den svenska arbetskraften. Grundskollärare ligger högt över snittet, med 65 procent. De toppas endast av specialistläkarna, där 68 procent arbetat trots ohälsa.

Lästips: Här kräver Lärarförbundet snabb covid-insats

Johan Nordström sitter hemma och jobbar, sjukskriven med en förkylning. Det är lite fackligt arbete, och så planerar han morgondagens lektioner för vikarien. Han är klasslärare på mellanstadiet på Kulladalsskolan i Malmö.

– Man försöker underlätta för så mycket lärande som möjligt, och så lite oro i klassrummet som möjligt. Det är mitt eget val, man har på sätt och vis igen när man kommer tillbaka. Men det är ett större, och mer svårdefinierat problem att en hel yrkeskår fortsätter att göra det, säger Johan Nordström.

”Man vill prestera”

Varför gör lärare så?

– Man vill prestera och göra ett bra jobb, vi har ansvar för många individer. Och arbetet på skolan ackumuleras, det försvinner ju inte. Det väntar ett berg när jag kommer tillbaka, så jag försöker lätta arbetsbördan, säger han.

Johan Nordström säger att arbetsbelastningen ökat under pandemin, men att det är svårt att säga om det beror på att det blir fler vikarietillfällen.

– Det är ju första dagen jag är sjukskriven. Och egentligen är det inte okej. På vissa ställen finns vikariepärmar, men då gäller det ju att det finns tid för lärarna att uppdatera dem.

De jobbar mest fast de är sjuka

Yrkesgrupper som jobbar mest när de är sjuka (minst två gånger under 2019). 

Specialistläkare: 68 (Andel i procent som uppger att de jobbar sjuka.)

Grundskollärare: 65

Lantbruks- och trädgårdsyrken: 64

Butikssäljare dagligvaror: 63

Kockar och kallskänkor: 62

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare: 61

Universitets- och högskolelärare: 59

Gymnasielärare: 55

Förskollärare: 55

Källa: Arbetsmiljön 2019, Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN

Debatt: Kan en lärare vara bra nog?

Kraven i Skolavtal-21 – minskad arbetsbelastning