Regeringen vill slopa anpassningar för ökad elevhälsa

Skolminister Lotta Edholm (L) förklarade på en presskonferens att en utredning tillsätts om anpassningar och ökad elevhälsa.

Särskilt stöd sätts in för sent – därför vill regeringen slopa de extra anpassningarna. Det är ett förslag i en ny utredning om bättre elevhälsa.
Samtidigt ska specialpedagogiken lyftas från elevhälsan in i lärarkollektivet.

Slopade extra anpassningar och elevhälsogaranti. Det är två frågor som utredaren Åsa Lundkvist, barn- och utbildningsdirektör i Västerås, ska utreda.

Ett av hennes uppdrag är att se över hur specialpedagogiskt stöd ska organiseras – utanför elevhälsan.

Extra anpassningar infördes 2014, men en undersökning som Sveriges Lärare gjort visar att det inte lett till mindre dokumentation – däremot större tidspress. 

– Lärare tvingas arbeta med långa kravlistor från föräldrar, säger skolminister Lotta Edholm (L).

”Uppenbart att det inte fungerar”

– Det är uppenbart att lagstiftningen inte fungerat som det var tänkt från början, säger skolminister Lotta Edholm (L) under en presskonferens.

Därför är en del av uppdraget för utredaren att ta bort de extra anpassningarna och göra det lättare för elever att få undervisning i specialgrupp.

– Idag är det ett väldigt starkt inkluderingsperspektiv i svensk skola, jag skulle vilja hävda att det många gånger lett till exkludering. Att barn i stället för att få hjälp och stöd av lärare tvingas sitta ensamma i en korridor eller med en elevassistent, säger Lotta Edholm.

Bland förslagen finns också att lyfta specialpedagoger och speciallärare från elevhälsan och in i lärarkollektivet.

Samtidigt vill regeringen standardisera elevhälsan. Den föreslagna elevhälsogarantin kan omfatta hur snabbt, vilka yrkeskategorier som ska finnas och antal hälsokontroller.

En tidigare utredning visade på stora skillnader mellan huvudmän.

– Inte acceptabelt, säger Lotta Edholm.

LÄS ÄVEN:

Lärarnas larm: ”Kan inte ge eleverna stödet de behöver”

Stora skillnader mellan kommuner

Lärarnas larm: ”Kan inte ge eleverna stödet de behöver”