Så vill regeringen satsa på karriärtrappa för lärare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

En nationell struktur för kompetensutveckling.
En karriärtrappa, där legitimerade lärare kan ansöka om olika meriteringsnivåer.
– Det ska finnas minst två nivåer. Men kanske fler, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen föreslår att den nya lagstiftningen ska träda i kraft 2025. Exakt hur de nya karriärvägarna i ett nationellt professionsprogram för lärare och förskollärare kommer se ut kan skolministern inte svara på.

– Det blir en fråga för expertrådet, säger Lotta Edholm.

Rådet kommer vara knutet till Skolverket och får i uppgift att bygga upp systemet – och har mindre än två år på sig att få fram ett färdigt förslag.

– Vi kommer ta hjälp av de främsta experterna på det här området. Därför tillsätter vi ett expertråd med representanter för förskollärare, lärare, skolledare, forskare och huvudmän. De ska ta fram innehållet i den nationella strukturen, säger Lotta Edholm.

Kritik mot kompetensutbildningen

Skolministern hänvisar till internationella undersökningar där lärare är kritiska mot kompetensutbildningen i Sverige.

– 28 procent av de tillfrågade lärarna har sagt att den kompetensutveckling de har fått inte har haft någon effekt överhuvudtaget på undervisningen. Det är ett gigantiskt slöseri med resurser, säger hon.

Som exempel på hur kompetensutbildningen kan förändras säger Lotta Edholm så här:

– Det ska inte längre vara möjligt att kalla nån pepp-kurs på en halv studiedag för kompetensutveckling, utan det ska bygga på det som professionen behöver.

Minst två nivåer

Legitimerade lärare och förskollärare ska från 2025 kunna ansöka om meriteringsnivåerna hos Skolverket.

– En meritering är ett bevis för att man har vissa kunskaper och förmågor. Vi slår fast i skollagen att det kommer att finnas minst två nivåer, säger Lotta Edholm.

Hon tillägger:

– Ett steg kommer att vara forskarutbildning. Vi behöver fler lektorer ute på våra skolor. Meriteringen kommer bygga både på utbildning och undervisningsskicklighet. Det ska skapas ett system också för de skickligaste och mest erfarna lärarna. Inte bara för de som är nya.

Ska bli mer rättvist

Lotta Edholm säger att de olika delarna i professionsprogrammet för lärare hänger ihop:

– Karriärstegsreformen kommer så småningom kopplas till meriteringssystemet. Och tanken är att det ska bli mer rättvist. En viktig del i det här är att skapa en nationell struktur för kompetensutveckling.

Skolministern ser brister i hur karriärvägarna är idag.

– Det har funnits otydligheter som många lärare har vittnat om. Vad krävs det egentligen för att bli förstelärare?

  • Den här texten publiceras även i Läraren. Vill du veta mer om din nya fackliga tidskrift, läs här.