Jaara Åstrand om lärarnas timplan: ”Obegripligt”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Sveriges Lärares förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand kritiserar att lärarna får vänta till höstterminen 2024 på den nya timplanen.
– Ett exempel på hur politiken drabbar lärarna snarare än stöttar dem, säger hon.

Flera ämnen i grundskolan fick ett utökat centralt innehåll när den nya läroplanen Lgr22 infördes till höstterminen 2022. Den timplan som ursprungligen skulle tas i bruk samtidigt, för att ge mer tid åt framför allt SO- och NO-ämnena, sköts dock på framtiden, vilket försatte lärare i situationen att de förväntas undervisa mer än de ges tid till.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Sveriges Lärare efterfrågar mer långsiktighet i rikspolitikens hantering av skolan.

– Det är faktiskt obegripligt att man kunnat införa kursplansförändringarna utan att samtidigt genomföra de nödvändiga timplansförändringarna. De här sakerna hänger så klart ihop och nu försätter man lärare i en svår situation, säger hon.

Saknar långsiktig plan för skolan

Skolminister Lotta Edholms uttalanden, att skolorna nu får mer tid att förbereda sig och att det var den föregående regeringen som var för långsamma med timplanen menar Johanna Jaara Åstrand inte håller som förklaring.

– Att regeringar skyller på varandra gynnar ingen. Vi lärarfackliga efterfrågar ofta tillräcklig implementeringstid i samband med nya reformer, men i det här fallet försvårar ju bara den extra tiden. Vi saknar ännu så länge en vettig förklaring till varför det dröjer så länge, säger hon.

Till Skolvärlden skriver Lotta Edholm i ett mejl:

– Att se till att det blir mer undervisningstid i de ämnen som har mycket centralt innehåll var en prioritering för mig när jag tillträdde. Därför skickade jag ut förslaget om att avskaffa elevens val på remiss redan efter två månader. Den förra regeringen hade ett och ett halvt år på sig att göra detsamma. Det är anledningen till att själva införandet nu dröjer till 2024.

Johanna Jaara Åstrand menar att det borde ha gått att snabba på beslutet då det redan blivit uppskjutet en gång.

– Ja man kan ju tycka det. De här är ett av flera exempel på hur politiken drabbar lärarna snarare än stöttar dem. Vi har länge kritiserat att man i riksdagen inte har en gemensam långsiktig plan för skolan, säger hon.

Ett luttrad lärarkår

Hon tror att Sveriges Lärares medlemmar tar emot beskedet med frustration – men också med en lätt uppgiven igenkänning.

– Jag tror att medlemmarna med rätta är frustrerade över att timplanen dröjer. Att det kan dröja ändå till hösten 2024 är svårt att fatta. Samtidigt är man tyvärr ganska luttrad, man höjer på ögonbrynen och jobbar på. Det i sig är ju ett misslyckande för politiken, att professionen inte känner ett större förtroende.

  • Den här texten publiceras även i Läraren. Vill du veta mer om din nya fackliga tidskrift, läs här.