Inför valspurten: Skolan i fokus hos politikerna

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Almedalsveckan har rivstartat när det gäller skolfrågor inför valet.
– Politikerna visar att skolan är en viktig valfråga, så vårt arbete har gett resultat, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund som ändå har ett medskick:
– Debatten om skolan handlar i för hög grad enbart om vinstfrågan. Den bristande likvärdigheten måste ses ur ett bredare perspektiv, det är ett nationellt problem, säger hon.

Statsminister Magdalena Andersson satte agendan när hon gjorde skolan till en av sina största valfrågor i Almedalen:

  • Socialdemokraterna vill förbjuda skolföretag att ta ut vinst.
  • Partiet vill också säga nej till nya religiösa friskolor.
– Vinstjakten i svensk skola måste upphöra. Därför tar regeringen nästa steg för att förbjuda vinstjakten. Nu tar vi fram konkreta förslag på hur ett förbud mot vinstuttag i skolan ska införas, sa Magdalena Andersson i sitt tal.

”Kryphål ska täckas igen”

Statsministern vill att en utredning ska ta fram konkreta förslag på hur det kan gå till – och att den ska vara färdig i slutet av februari 2024.

– Vi vill inte bara förbjuda vinstuttaget utan också att alla eventuella kryphål täcks igen, sa Magdalena Andersson på en pressträff i Almedalen.

Vad är LR:s syn på att förbjuda vinstuttag och att alla eventuella kryphål täpps till?

– Vinstuttag hör inte hemma inom skolan. Det ska inte vara en drivkraft i sig att spara på kostnader i form av sänkt kvalitet eller färre legitimerade lärare. Vi välkomnar därför förslag om förbud mot vinstuttag och att alla kryphål täpps till. Vi har länge uppmanat samtliga politiker till att våga ta itu med frågan om vinster i skolan eftersom det är ett avgörande steg för att skapa en mer likvärdig skola, säger Åsa Fahlén.

Hitta en väg med oppositionen

Vad är er syn på att statsministern vill ha en ny utredning?

– Det är bra att man gör ett nytt försök att komma fram i frågan, men motståndet mot den så kallade Repaluu-utredningen 2016 och resultaten från riksdagen i våras visar att regeringen måste försöka hitta en framkomlig väg också med oppositionen. Vi får hoppas att utredningen lyckas med det, säger Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, höll i en skolpolitisk debatt i Almedalen tillsammans med Sveriges skolledarförbund (Sveriges Lärare samt Sveriges Skolledare från 1 januari).

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar vill också förbjuda vinstuttag i skolan. Hon menar att Socialdemokraterna brutit det löftet förut.

– Det gjorde (lovade) S i valet 2018 också. Sedan ingick de ett januariavtal där de lovade att inte lyfta frågan under mandatperioden, säger Nooshi Dadgostar till TT.

Vänsterpartiets krav

Därför kräver hon nu, enligt TT, en överenskommelse om en gemensam plan för att stoppa vinstdrivande skolor.
  • Planen innebär att ett beslut om vinstförbud ska tas 2024 och vara fullt genomfört 2026.
  • Den innehåller också en ny resursfördelningsmodell. V vill att kommunerna även i fortsättningen ska stå för basfinansieringen av skolan, men att staten övertar ansvaret för att se till att skolor som tar emot elever med svagare förutsättningar kompenseras mer.
  • Dagens skolpeng avskaffas och ersätts av en klasspeng som viktas utifrån lokala förutsättningar.
  • V vill att den nya modellen utreds 2022–2023, beslut fattas 2024 och att hela systemet är fullt genomfört 2026.
  • En tredje punkt i planen är att ett beslut om att ta bort kötid som urvalsmetod för populära skolor tas redan under 2022. Ett sådant förslag finns redan framtaget av den nuvarande S-regeringen.
  • Andra punkter i planen är en stopplag mot utförsäljning av skolfastigheter under 2022, och att ett förslag om offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor.
  • V vill under 2022 också införa en behovsprövad tillståndsprövning av Skolinspektionen för att förhindra överetablering av friskolor.

För mycket fokus på vinstfrågan

Nooshi Dadgostar kräver också att Miljöpartiet och Centern måste stödja planen innan V släpper fram Magdalena Andersson som statsminister vid en eventuell valseger i september.

Men Åsa Fahlén varnar för att skoldebatten fokuserar för mycket på enbart vinstfrågan.

– Vinstfrågan är viktig. Men det man glömmer bort är att i stora delar av Sverige är detta en ickefråga. Där finns det inga friskolor. Man kan inte välja skola på det sättet. Den bristande likvärdigheten är ett nationellt problem och det får man inte glömma bort.

– Se bara på Norrlands inland där man kan ha problem med att hitta legitimerade lärare i kombination med ett svagt skatteunderlag. Vi måste fokusera på att lösa problemen både i stad och landsbygd, säger Åsa Fahlén.