Granskning: Så kopplas politiken och skolkoncernerna ihop

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Höga offentliga tjänstemän, lobbyister och före detta och nuvarande politiker. Skolvärlden har kartlagt kopplingar inom friskolebranschens nätverk.
I potten ligger mer än 50 miljarder kronor.
Det är så mycket som skolföretagen får av kommunerna per år – nästan lika mycket som hela rättsväsendet kostar.
Välkommen till det skolindustriella komplexet.

Många av friskoleföretagens och friskolebranschens företrädare och lobbyister har en bakgrund som politiker eller politiska tjänstemän.

Den nya skolministern Lotta Edholm (L) är ett bra exempel. Efter många år som politiskt ansvarig för Stockholms skolor blev hon 2021 styrelseledamot och aktieägare i den börsnoterade skolkoncernen Tellusgruppen, ett uppdrag hon nu enligt egna uppgifter har lämnat.

En viktig orsak till att skolföretag anlitar före detta politiker och politiska tjänstemän är att företagen är direkt beroende av politiska beslut för sin existens och möjlighet att tjäna pengar. Det har i sin tur skapat ett behov av god politisk förståelse, bra politiska kontakter och förmåga att kunna formulera sina egna intressen så att de uppfattas som allmänna.

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

– Jag tycker inte att det är konstigt att företag arbetar med lobbying, säger Andreas Fejes som är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

– Den moraliska frågan bör i ställas till de politiker som väljer att gå in i en sådan verksamhet. Förtroendet för politiken påverkas när politiker ger sig in i välfärdsbranschen.

Transferfönster för politiker

Det som händer efter ett regeringsskifte kan lite vanvördigt liknas vid politikens motsvarighet till fotbollens transferfönster. Förutom ett antal statsråd, byts det även ut en mängd statssekreterare, politiskt sakkunniga, pressekreterare och andra politiska tjänstemän.

Totalt brukar det röra sig om några hundra personer som lämnar respektive stiger in i Rosenbad i samband med att en ny regering tillträder. Många av dem som lämnar går till olika typer av påtryckarjobb, till exempel som kommunikations- eller public affairschefer (PA) på företag eller organisationer eller som konsulter på företag som säljer sådana tjänster.

– Företagen behöver veta vad som händer i politiken och kunna föra fram sina synpunkter till politiker och andra beslutsfattare på rätt sätt, men också veta med vem och när man ska prata. Det är specialiserad kunskap som före detta politiker och politiska tjänstemän har, säger Stefan Svallfors, som är professor i sociologi vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm och som bland annat har forskat om lobbyister.