Försvaret ska skydda svensk skola från främmande ägare

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Regeringen vill att FOI utreder det utländska ägandet i svenska skolor.
– Det är ett tecken på hur extremt vårt skolsystem är när statsministern måste be försvaret om hjälp med ägarfrågor, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Det är FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som får uppdraget att göra en studie om utländskt ägande och utländska investeringar i svensk utbildning. Uppdraget omfattar alla skolformer inom skolväsendet och yrkeshögskolan, högskolan och folkbildningen.

– Trots att vår regering infört krav på att de som leder och äger våra skolor ska vara lämpliga att göra det, så har vi svårt att få överblick över vilka som faktiskt har kontroll och inflytande över skolorna. Det finns idag inget som hindrar att skolor ägs eller köps upp av aktörer som företräder främmande makt. Mot den här bakgrunden ger vi nu Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att kartlägga utländskt ägande i våra skolor, säger statsminister Magdalena Andersson.

”På tiden att något görs”

Skolinspektionen – som sedan tre år tillbaka lämplighetsprövar ägare av friskolor – har upplevt att det är svårt att få reda på vilka personer som står bakom de utlandsägda bolagen.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Jag tror inte att någon i sin vildaste fantasi hade kunnat överblicka de här konsekvenserna för 30 år sedan när allt startade. Det är sannerligen på tiden att något görs, säger Åsa Fahlén.

Olagliga intressen

LR:s ordförande ser också problem ur ett lärarperspektiv.

– Självklart finns det en risk för att det finns lärare som ovetande jobbar för ägare som kan ha olagliga intressen och inte har huvudfokus på själva utbildningen. Det är minst sagt inte bra, säger Åsa Fahlén.

Varningar från Säpo

Regeringen hänvisar till varningar från Säpo om våldsbejakande extremism.

– Lärarna behöver bättre möjligheter att lyckas och sönderprivatiseringen har gått för långt, säger Magdalena Andersson till TT.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom:

– Vi behöver insyn och kontroll över vilka som bedriver, har intressen eller inflytande över våra skolor och utbildningar i Sverige. Offentliga medel som avsätts till utbildningsväsendet ska användas på rätt sätt.