Högsta instans säger nej till slöjförbud

"Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten", säger justitierådet Ulrik von Essen i ett pressutskick. Foto: Shutterstock/Carl Johan Erikson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Slöjförbud för flickor upp till sjätteklass klubbades igenom av M- och SD-styret i skånska Staffanstorp 2019. Även Skurups kommun har velat se ett förbud.
Men högsta instans säger nej.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen saknas lagstöd för kommuner att förbjuda så kallad huvudduk och liknande plagg i kommunala förskolor och grundskolor.

Staffanstorp har velat ha förbud mot huvudduk för barn i förskola och grundskola upp till och med sjätte klass. I Skurups fall skulle både både personal och elever i förskola och grundskola omfattas.

Tidigare har riksdagen avslagit förslag om förbud mot huvudduk – och konstitutionsutskottet har uttalat att lagstiftning som förbjuder slöja ute i samhället eller för barn i vissa verksamheter inte är aktuell.

Domstolen utgår från yttrandefriheten

De båda skånska kommunerna har drivit frågan juridiskt i flera år. Förvaltningsrätten kom i sitt tidigare beslut fram till att slöjförbudet som de båda kommunerna vill införa strider mot grundlagens bestämmelse om religionsfrihet och mot Europakonventionen.

Högsta förvaltningsdomstolen utgår istället från yttrandefriheten och menar att uttryck för religionstillhörighet, som klädsel, istället omfattas av den lagen.

"Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och därför ska kommunernas beslut upphävas", säger justitierådet Ulrik von Essen i ett pressutskick.

LÄS ÄVEN: Domstol upphäver Skurups slöjförbud

LÄS ÄVEN: DO: Skurups slöjförbud är diskriminering

LÄS ÄVEN: Strider mot lagen – men här överväger kommunerna slöjförbud

LÄS ÄVEN: Vägrade slöjförbud – rektorn stängs av  

LÄS ÄVEN: Rektorn får stöd för sitt nej till slöjförbud