Upptäck elever med dyslexi och särskild begåvning

Elever med kombiationen särskild begåvning och samtidig funktionsnedsättning kan göra att behovet av stöd blir knepigare att upptäcka.

Särskild begåvning kan göra att en elev maskerar sin dyslexi – tills det inte går längre.
Känslan av misslyckande äventyrar både psykisk hälsa och skolgång.
Det säger Tove Ekelund, forskaren bakom boken ”Om dyslexi”.

2e står för twice-exceptional och är ett samlingsnamn för elever med både särskild begåvning och samtidig funktionsnedsättning. En kombination som kan göra att behovet av stöd blir knepigare att upptäcka.

– Det är ganska vanligt att de flyger under radarn, en elev som är väldigt intelligent kan trots avkodningssvårigheter få ett övergripande sammanhang av en text. Men man måste se helheten: även om eleven har okej läsförståelse så kan man inte utesluta dyslexi, säger Tove Ekelund.

Kompenserar sin dyslexi

Tove Ekelund.

Tove Ekelund är forskare vid Karlstads universitet och tillhör forskarskolan GiftED – ett samarbete mellan Karlstads, Stockholms och Mälardalens universitet – vars syfte är att utveckla kunskap om särskild begåvning i skola och förskola.

– Min forskning handlar om elever med hög teoretisk begåvning, som kräver stimulans. Samtidigt har eleven dyslexi som den många gånger kämpar för att kompensera och skulle behöva stöd för, säger Tove Ekelund.

Hennes bok ”Om dyslexi: Läs-, skriv- och språksvårigheter” kommer ut i en uppdaterad upplaga anpassad efter Lgr22, med ett nyskrivet kapitel om elever med särskild begåvning i kombination med dyslexi och andra diagnoser.

Det medför risker

Både oupptäckt särskild begåvning och oupptäckt dyslexi medför risker.

– På gruppnivå finns det risk för psykisk ohälsa, eleverna kämpar och många vill inte gå till skolan eller gör bara det absolut nödvändiga, säger hon.

Tove Ekelund för med sig flera olika perspektiv till GiftED.

– Jag är logoped och har jobbat inom hälso- och sjukvården och gjort väldigt många läs-, skriv- och språkutredningar. Jag är också lärare i grundskola och gymnasium, har arbetat som specialpedagog, som skolledare – jag har mött de här eleverna, säger hon.

Det här hjälper elever och lärare

Två saker hjälper både eleverna med 2e och deras lärare. Det första är differentierad undervisning som når alla.

– Tänk som ett bowlingproffs och sikta mot käglorna i kanten. Med en skruv når du även de med behov av mer stimulans. Ge först stöd för läs- och skrivsvårigheterna och sedan utmaningar, säger Tove Ekelund.

Det andra som krävs är goda relationer.

– Lyssna på elevens förslag eller förklaringar om sitt lärande, vad som funkar och vad som inte gör det. Som lärare behöver man vara nyfiken på individen och kanske också ha några strategier redo för att bemöta komplexa tankar.

Tove Ekelund

  • Gör: Doktorand vid Karlstads universitet inom gruppen GiftED, forskarskola med inriktning på särskild begåvning. Hon är logoped, specialpedagog, lärar- och rektorsutbildad.
  • Aktuell: Med boken ”Om dyslexi: Läs-, skriv- och språksvårigheter” (Studentlitteratur, 2023), som innehåller nyskrivna kapitel om särskild begåvning med samförekomst av en funktionsnedsättning, så kallad 2e (Twice-exceptional).

Tänk på detta i arbetet med eleven

Hjälp i tid

  • Svårigheterna framträder ofta under mellanstadiet, fram till dess lyckas eleven kanske maskera sitt funktionshinder. Det kan också ske vid senare övergångar till högstadium eller gymnasium. För elevens fortsatta skolgång är det viktigt att inte bygga misslyckande på varandra, utan att få hjälp i tid.

Gissar sig till svar

  • Stavningssvårigheter är ibland det enda tecknet på kombinationen dyslexi och särskild begåvning. Eleven kan gissa sig till svar genom sammanhang och nyckelord och framstå som en god läsare. 

Då är det svårt att upptäckas

  • Eleven kan ha svårt att uttrycka sig både muntligt och i skrift, kan ha svårt att identifiera viktig fakta i texten och sedan sammanfatta den. Då kan det vara utmanande för lärare att upptäcka en särskild begåvning och eleven kanske inte får de utmaningar som behövs.

Bra att veta skillnaden

  • Det är skillnad mellan elever med särskild begåvning och högpresterande elever. Högpresterande elever lär sig också snabbt, men har sällan problem med repetitiva uppgifter. Särskilt begåvade elever har ofta svårare att motivera sig till att utföra vad de redan kan.

Föreslå alternativ för fördjupning

  • Lyssna på elevens förslag eller förklaringar om sitt lärande, vad som funkar och vad som inte funkar. Det är viktigt att inte avfärda eleven med orden att ”det där hör inte hit”, utan visa i stället intresse och föreslå ett annat tillfälle där eleven kan få fördjupa sina tankar.

LÄS MER:

Skolan måste förstå utmaningarna med flerspråkighet

Att hantera elever med NPF och särskild begåvning

Därför döljer elever sin särskilda begåvning