Då kommer regeringens besked om bokpengen

Textböckerna som regeringen lovat får innehålla digitala komponenter, enligt skolminister Lotta Edholm (L).

Regeringens bokbidrag kommer att kunna användas även för böcker med digitalt innehåll.
Huvudmännen får besked om bidragens storlek innan sommaren.

LÄS ÄVEN: Satsningen på textböcker i regeringens budget.

Totalt ska 685 miljoner kronor avsättas för huvudmännen att söka, eller dryga 620 kronor per elev.

Pengarna ska gå till läroböcker producerade av förlag, med eller utan digitala delar som är ”framtagna för att använda i undervisningen”, enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.

Bidraget omfattar även lärarhandledningar.

Målet: Besked innan sommaren

– Sveriges elever behöver få fler läroböcker. Fysiska böcker är viktiga för elevers lärande, ändå finns det många skolor som inte har tillräckligt med aktuella läroböcker.

– Det har blivit ett allvarligt likvärdighetsproblem i svensk skola. Regeringen gör det nu möjligt för skolorna att köpa in fler böcker för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne, säger skolminister Lotta Edholm (L), i pressmeddelandet.

Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att utforma ansökningen av bidraget, som under 2024 beräknas ligga på dryga halvmiljarden.

LÄS ÄVEN: Lotta Edholm om nya skolpolitiken.