Lärarstudenterna: Vi vill ha mer tid på plats i skolan

Adam Kedert, ordförande för Sveriges Lärarstudenter, vill att medlemmarna ska få möjlighet att komma ut i skolor och förskolor tidigt i utbildningen.

Mer tid i förskola och skola – redan under första terminen. Det är Sveriges Lärarstudenters krav på lärarutbildningen.
– Det skulle motverka den praxischock man ibland talar om, säger ordföranden Adam Kedert.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en av Sveriges Lärarstudenters huvudfokus.

– Vi kräver mer tid i skolan. Det skulle motverka den praxischock man ibland talar om, säger ordföranden Adam Kedert.

När Riksrevisionen granskade lärarutbildningarna 2021 identifierades bristen på VFU-platser som ett av problemen.

Kritiken mot VFU

Men Sveriges Lärarstudenter hänvisar också till bristande likvärdighet mellan lärosätena. Hur mycket praktik en student får beror bland annat på vilken högskola eller universitet som ansvarar för utbildningen.

– Förutsättningarna för VFU skiljer sig mellan lärosäten och det är ojämlikt, säger Adam Kedert.

Studentorganisationen föreslår mer praktiknära undervisning, redan under första terminen.

– Jag gillar och tror på att sudda ut gränserna mellan det teoretiska och det praktiska. Att studenterna får testa teorierna i verkligheten genom studiebesök och askultationer flera gånger under varje termin, säger Adam Kedert.

Lärarstudenterna vill också få praktisk erfarenhet av att hantera konflikter, möta vårdnadshavare och samarbete med elevhälsan.

– När studenterna får mer tid ute i verksamheten, bygger upp hantverksskicklighet, yrkesvana och tillhörighet med professionen får de mer i ryggsäcken inför att det är dags att börja arbeta, säger han.

Kritiken mot lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna har fått kritik för att studenterna inte lär sig hur de ska lära eleverna att läsa.

Men mer praktik är inte lösningen på just detta, menar Adam Kedert.

– De campusförlagda och teoretiska kurserna måste ge den teoretiska grunden, det här handlar mer om att känna sig trygg i klassrummet, ta hand om olika elever efter deras förutsättningar och omvandla det teoretiska till undervisningssituationen, säger Adam Kedert.

Att studenterna uppskattar sin praktik visar en enkät med nära 3 000 förskollärare och lärare.

Majoriteten ansåg att den verksamhetsförlagda utbildningen varit bra eller mycket bra.

– Det är kul att det är positivt, och det visar hur viktig VFU är för studenterna, säger Adam Kedert.

Sveriges Lärarstudenters VFU-krav

 • Låt lärarstudenter se hela verkligheten. 
  Blivande förskollärare och lärare behöver se alla delar av yrket, inklusive kontakt med vårdnadshavare och elevhälsa – inte bara planering och undervisning.
 • Inför VIU – verksamhetsintegrerad undervisning.
 • Alla studenter ska få möta verkligheten redan första terminen.
 • Reglera VFU – i dag skiljer det sig mellan lärosätena.
 • Ge VFU-handledare tillräckliga resurser.
 • Inrätta ett nationellt råd för lärarstudenter.
  Inkludera förskole- och lärarstudenter, lärosätena, professionen, och låt rådet vara remissinstans och vägledare i fråga om råd, riktlinjer och utveckling av utbildningarna.

Källa: Sveriges Lärarstudenter

Så gjordes undersökningen:

 • 18 571 medlemmar ur Sveriges Lärares register samt medlemmar i tidigare Lärarnas Riksförbund erbjöds att delta i undersökningen, som genomfördes av Exquiro Market Research.
 • Deltagarna hade avslutat en förskollärar- eller lärarutbildning 2020-2022. Svarsfrekvensen är 16,6 procent.

HÄR KAN DU LÄSA HELA RAPPORTEN

LÄS ÄVEN: 

Utebliven VFU kan leda till avhopp på Lärarutbildningen

Därför är din VFU så viktig för utbildningen

UKÄ: Bättre VFU med övningsskolorna