Därför är lärarlönerna lägst i Dalarna

Dalarna ligger i botten i nya lönestatistiken för lärare, där satsar man mer på arbetsmiljön. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Lärare startar nytt läsråd för unga

Närmare 7 000 kronor i månaden, så mycket mer i medellön får en grundskollärare i Stockholm mot en i Dalarna.
– Vi har ibland en känsla av att kommunerna pratar ihop sig om lönepolitiken för att inte konkurrera med varandra, säger Johanna Persson, ordförande för Lärarförbundet Mora.

I den senaste lönestatistiken ligger medellönen för en grundskollärare i Stockholms län på 41 045:- i månaden, medan medellönen för en grundskollärare ligger på 34 111 i månaden. En skillnad på 6 934 kronor.

Dalarna har aldrig funnits med i löneligans topp, det är Inga-Lena Spansk, skolchef på för-och grundskoleförvaltningen i Mora fullt medveten om.  I stället för att locka med hög lön menar hon att många skolor i Dalarna lockar med bra arbetsförhållanden.

– Självklart är lönen viktig, men inte allt. Mora kommun satsar på att kompetensutveckla sina lärare i nära samarbete med högskolan i Falun.  Vi lägger även pengar på arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Sådant belastar också den kommunala budgeten, vilket inte syns i lönestatistiken, säger hon.

Nya lönestatiken: Lärarna med största löneökningarna – och minsta

Lönesamtalen går trögt

Även om det finns vissa kommuner i länet som gör satsningar på lärarlönerna, är det inget som sker generellt. Det märker fackliga representanter i arbetet med skolavtalet HÖK18 i länets kommuner. Många lokalavdelningar vittnar om att arbetet med just lönedelen av avtalet går trögt och mer eller mindre stannat av helt sedan Corona.

– Om något ska ske med lärarlönerna så måste rejäla satsningar på hela lärarkollektivet göras. Det ser vi inte att kommunerna prioriterar, varken nu eller på lång sikt, säger Johanna Persson, ordförande för Lärarförbundet Mora.

I Dalarna råder låg rörlighet på arbetsmarknaden vilket leder till sämre konkurrens. Det finns flera glesbygdskommuner i regionen - det är långt att pendla till alternativen.

– Vissa medlemmar väljer att flytta till grannkommuner för att få upp sin lön, men många är nöjda där de är och prioriterar närhet framför lön, säger hon.

När facket pratar löner vill arbetsgivaren gärna jämföra med grannkommunerna som ofta också ligger lågt jämfört med andra delar av landet. Det gör att förhandlingarna landar i låga ambitioner.

Vad behövs för att få upp lönerna i Dalarna?
– Vill man satsa på lärarlöner så borde man kanske istället titta på andra jämförbara kommuner i riket, exempelvis från samma kommungrupp. Vi har också ibland en känsla av att kommunerna pratar ihop sig om lönepolitiken för att inte konkurrera med varandra, säger Johanna Persson.

Medellön per yrke och län

  Grundskollärare Gymnasielärare Förskollärare
  Medellön Medellön Medellön
Stockholms län 41 045 41 811 35 775
Uppsala län 36 916 38 926 31 784
Södermanlands län 36 175 38 103 32 177
Östergötlands län 34 908 38 278 31 348
Jönköpings län 35 456 38 009 32 235
Kronobergs län 35 263 37 513 31 561
Kalmar län 35 511 37 794 31 367
Gotlands län 35 245 36 449 32 037
Blekinge län 35 115 37 108 31 011
Skåne län 36 832 38 427 32 501
Hallands län 36 566 38 823 32 592
Västra Götalands län 36 878 38 827 32 794
Värmlands län 34 745 37 413 30 652
Örebro län 35 338 37 500 31 414
Västmanlands län 34 659 37 792 30 759
Dalarnas län 34 111 36 986 31 140
Gävleborgs län 34 333 36 421 31 089
Västernorrlands län 35 413 37 980 31 049
Jämtlands län 35 811 36 855 32 333
Västerbottens län 34 681 37 019 30 826
Norrbottens län 35 216 37 895 31 464
Kommunalförbund 37 125 37 753 .
Riket 36 699 38 612 32 407

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag