Lärarna med största löneökningarna – och minsta

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Rektorer i förskola har bäst. Sämst är det för lärarna i kulturskolan. Det handlar om löneutveckling – och den nya lönestatistiken för lärare med kommunal arbetsgivare.

Rektorer i förskola är de stora vinnarna i årets partsgemensamma lönestatistik. Deras löneutveckling under 2019 ligger på 4,6 procent. Medellönen ligger på 48 690 kronor.

Generellt ligger skolans yrkesgrupper bra till när det gäller löneutveckling, jämfört med arbetsmarknaden i stort 3,5 procent jämfört med 2,5.

Men kulturskolan släpar efter, enligt Lärarförbundets chefsförhandlare Mathias Åström:

– Vi har anledning att vara oroliga över kulturskolan. Där har vi en lägre löneutvecklingstakt än för andra lärargrupper. Det är bekymmersamt med tanke på hur viktig kulturen är i samhälle och skola, och i grund och botten för hela människans utveckling, säger han. 

Och att löneutvecklingen är god är heller inget att sätta sig tillbaka och bara njuta av, menar han.

– Vi har två stora arbetsområden. Det ena är lärarbristen och det andra är arbetsmiljön. Och de möts i lönen. Bristen på behöriga kolleger är ett allt större arbetsmiljöproblem. Och lönen spelar stor roll i ditt val av yrke. Och trots positiv löneutveckling, väljer unga andra karriärer för att vi ska komma till rätta med lärarbristen, säger han.

Medellön per yrke och län

  Grundskollärare Gymnasielärare Förskollärare
  Medellön Medellön Medellön
Stockholms län 41 045 41 811 35 775
Uppsala län 36 916 38 926 31 784
Södermanlands län 36 175 38 103 32 177
Östergötlands län 34 908 38 278 31 348
Jönköpings län 35 456 38 009 32 235
Kronobergs län 35 263 37 513 31 561
Kalmar län 35 511 37 794 31 367
Gotlands län 35 245 36 449 32 037
Blekinge län 35 115 37 108 31 011
Skåne län 36 832 38 427 32 501
Hallands län 36 566 38 823 32 592
Västra Götalands län 36 878 38 827 32 794
Värmlands län 34 745 37 413 30 652
Örebro län 35 338 37 500 31 414
Västmanlands län 34 659 37 792 30 759
Dalarnas län 34 111 36 986 31 140
Gävleborgs län 34 333 36 421 31 089
Västernorrlands län 35 413 37 980 31 049
Jämtlands län 35 811 36 855 32 333
Västerbottens län 34 681 37 019 30 826
Norrbottens län 35 216 37 895 31 464
Kommunalförbund 37 125 37 753 .
Riket 36 699 38 612 32 407

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag

En anledning är att medellönen fortfarande släpar bakom andra yrken som kräver lika lång universitets- eller högskolutbildning.

– Det är fortfarande så att medellönen för lärare ligger i närheten av genomsnittet för vad man tjänar i Sverige. En lång lärarutbildning ger inte tillräcklig utväxling. Därför måste löneutvecklingen fortsätta, säger Mathias Åström.

PODCAST: ”Du tjänar ju 5000 kr mer än mig?!” – lyssna på ”Kvarsittning” när lärarna avslöjar sina löner

Statistiken visar medellön för olika yrken på riks- och regionnivå.

Mathias Åström säger att siffrorna ändå är rättvisande.

– Det är ett relevant mått eftersom vi har sammanpressad lönebild. Det hade inte varit relevant för en civilingenjör, där lönespridningen är mycket större, säger han.

En fråga som brukar lyftas i lönesammanhang är att erfarna lärare inte ser samma löneutveckling som yngre kolleger.

– Det kan vi inte utläsa av de här siffrorna. Vi vet historiskt att löneutvecklingen för en erfaren lärare klingar av. När det är brist på lärare går en del av lönerna till att anställa nya och möta deras löneanspråk. Då hamnar arbetsgivaren i ett läge där man inte tycker sig ha råd att ge erfarna lärare en god löneutveckling, vilket avtalet säger att man ska beakta, säger Mathias Åström.

Det råder stor skillnad mellan en förskollärare med 32 447 kronor i medellön, och en rektor i förskolan som ligger på 50 705 kronor. Är det rimligt?

– Det är det om man ser till vilket ansvar rektor tar. Rektorerna har ett av de mest avancerade chefsjobben i Sverige, för kunskapsintensiva, rörliga arbetsplatser och med stort personalansvar. De har ansvaret för att följa skollagen. Jag är övertygad om att bra rektorslöner spelar stor roll för hur en arbetsplats utvecklas, säger Mathias Åström.

Experten: Så maxar du lönen

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström ger sina tre bästa tips för god löneutveckling.

Kolla lönestatistiken på Min lön 

Du kan både jämföra lönelägen och löneutveckling hos olika arbetsgivare men också se hur lönerna varierar för din lärargrupp, på ditt avtalsområde 

Ta stöd av lönecoacherna på Lärarförbundet Kontakt 

Hur ska jag förstå och använda siffrorna? Hur kan jag argumentera? Vad ska jag begära i lön? Förbered dig för samtal om lön genom att fråga och diskutera med lönecoacherna.

Prata med Lärarförbundets avdelning

Det är avdelningen som oftast har kontakt med arbetsgivaren, som kan berätta mer om arbetsplatsen, hur lönerna hos den enskilde arbetsgivaren ser ut och det aktuella marknadsläget för just din lärargrupp.

Läs mer hos Lärarförbundet.

Medellön

  Medellön
Förskollärare 32 447
Lärare i fritidshem 32 216
Lärare grundskola, årskurs F-3 35 919
Lärare grundskola, årskurs 4-6 36 322
Lärare grundskola, årskurs 7-9 37 662
Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 38 824
Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 37 994
Lärare praktiska/estetiska ämnen 36 816
Rektor 50 705
Biträdande rektor 47 255
Rektor förskola 48 690
Biträdande rektor förskola 42 577
Speciallärare 40 002
Specialpedagog 40 843
SFI-lärare 35 996
Lärare, modersmål 30 813
Lärare, kulturskola 32 586
Studie- och yrkesvägledare 34 893
Syn-, hörsel- och talpedagog 38 373
Total * 35 952
* Vissa övriga smågrupper ingår  
   
Grundskollärare 36 699
Gymnasielärare 38 612
Speciallärare/-pedagog 40 480
Skolledare 48 621

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag

Löneutveckling per yrke

  Löneutv
Förskollärare 3,5
Lärare i fritidshem 3,4
Lärare grundskola, årskurs F-3 3,8
Lärare grundskola, årskurs 4-6 3,7
Lärare grundskola, årskurs 7-9 3,5
Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 3,4
Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 3,4
Lärare praktiska/estetiska ämnen 3,4
Rektor 4,2
Biträdande rektor 3,6
Rektor förskola 4,6
Biträdande rektor förskola 3,4
Speciallärare 3,4
Specialpedagog 3,6
SFI-lärare 3,3
Lärare, kulturskola 3,0
Studie- och yrkesvägledare 3,9
Total* 3,5
* Vissa övriga smågrupper ingår  
   
   
Grundskollärare 3,7
Gymnasielärare 3,4
Speciallärare/-pedagog 3,5
Skolledare 4,1

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag