Maria Wimans 8 kniviga uppgifter – utmana dig själv att lösa dem.

Första veckan av terminen är avklarad. Erkänn att du är lite såsig i planeten? Kanske rent av lite omskakad efter vardagens brutala överfall efter ledigheten? Vad passar väl då bättre än lite utmanande tankenötter? Hugg in!

Ett dygn har normalt 24 timmar. En lärare med ferietjänst ska jobba ungefär 9 timmar per dag. Under denna dag ska läraren undervisa, planera lektioner, bedöma, rastvakta, äta pedagogisk lunch, agera kurator, studie- och yrkesvägledare, livscoach, skolsköterska, administratör, pr-agent, vaktmästare, lokalvårdare, inredningsarkitekt, läromedelsförfattare och jourhavande medmänniska. Med hur många timmar borde lärares dygn i en rimlig värld expanderas? Redovisa ditt svar.

Hur mycket rymmer Gunvors blåsa?

Gunvor har jobbat som lärare på lågstadiet i 24 år. En normal urinblåsa rymmer 5–7 deciliter vätska. Gunvor har inte haft rast de senaste tio åren och har därmed utökat sin urinblåsekapacitet med hela 40 procent. Hur många deciliter rymmer Gunvors blåsa nu?

Ett ungefärligt klassrum är 7 x 8 meter. Skolans budget är i kraftig obalans och behovet av lukrativ elevpeng är skriande stort. Exakt hur många elever kan man pressa in i klassrummet? Och hur mycket pengar kommer man att spara om man slutar att värma upp skolan för att istället låta elevernas kroppar frotteras mot varandra till värme uppstår? Döp uppgiften till ”Budget i balans”. 

Hur många fler sudd kan den nyexaminerade kollegan köpa varje månad?

Den till åldern komna engelskläraren Bengt ska på fritiden inhandla skolmaterial för sin lärarlön. En nyexad kollega tjänar 4 000 kronor mer än Bengt i månaden. Ett sudd på Akademibokhandeln kostar fem kronor. Hur många fler sudd kan den nyexaminerade kollegan köpa varje månad? Och hur mycket dör Bengt i själen varje gång denna tanke passerar hans inre? Räkna med uppställning.

Leffe har haft F i matte under hela sin högstadietid. Nu ska han få gå två veckor i sommarskola med den inhyrda skolkonsulten Fredda som mattelärare. Hur stor sannolikhet är det att Leffe som genom ett mirakel får E i (glädje)betyg när sommarskolan är över? (Rätt svar: 100 procent). 

Hur mycket hade resultaten i klassen höjts?

I Gunillas schema står det att hon ska äta pedagogisk lunch med eleverna varje dag. För lunchen får Gunilla betala förmånliga 49 kronor och då ingår inte bara sallad och mjölk utan även den välgörande vardagsmotion som uppstår när man måste vakta 29 vardagsprilliga elever som ska äta lunch på reglerad tid. Hur mycket betalar Gunilla varje vecka för att få jobba under lunchpasset? Avrunda till tiotal. 

I Jörgens klass går 30 elever. Åtta av eleverna har diagnoser av skiftande slag. Varje diagnos resulterar i fem olika anpassningar som skrivits ner i åtta olika dokument (ett dokument per elev). Varje dokument och varje anpassning måste utvärderas var åttonde vecka, helst i samspråk med de 16 olika vårdnadshavarna som hör till barnen. Hur många gråa hår får Jörgen av denna dokumentation? Och hur mycket hade resultaten i klassen höjts om Jörgen istället hade fått ägna sig åt det han är expert på – att undervisa? Använd miniräknare. Ett ungefärligt svar räcker.

Hur många kilometer från verkligheten?

En skolpolitiker tycker att skolan är spännande. Han passerar en skola ibland på väg till affären, han har själv gått i skolan och har till och med egna barn som går i skolan. En gång på 90-talet vikarierade politikern som mattelärare titt som tätt för att få lite extrapengar. Hur många kilometer befinner sig skolpolitikern från den verklighet han anses vara expert på? Avrunda till hela mil. 

Sådär ja! Nu hoppas jag att hjärncellerna fått arbeta sig varma igen. Det lär nämligen behövas inför kommande termin. Nu tar vi helg va?