”Myndigheten beskriver en situation där företagare skiter i regelverket och där myndigheten inte hinner med att kontrollera”, skriver Per Kornhall.

Skolinspektionens senaste årsrapport är spännande läsning. Jag undrar vad gångna tiders skolreformatörer som Fridtjuv Berg, Ellen Key eller för den delen Alva Myrdal skulle sagt om de hade kunnat läsa det en statlig myndighet nu skriver om de så kallade friskolorna. Ett mer rättvisande namn för dessa är privatskolor. Skolorna är ju inte fria, de är bara knutna till allt större privata och i allt högre grad utlandsägda koncerner.

Det finns debattörer som likt den näringslivsanknutna Gabriel Heller Sahlgren blundar för alla problem som friskolemarknaden för med sig. Men han börjar bli i minoritet. Förutom av en massa andra skäl börjar de flesta partier som tidigare var för en oreglerad skolmarknad i allt högre grad dra åt sig öronen, och det på grund av hur den här marknaden allt mer börjar se ut.

Bygger likartade skolor

En gång i tiden fick de med sig en väljaropinion på att skapa variation och frihet, för pedagogiska experiment och valfrihet. Men vad blir det för valfrihet och experiment när gigantiska utlandsägda koncerner i allt högre grad bygger likartade skolor?

Skolinspektionen skriver:

”En tydlig trend är också att flera av de större aktörerna växer genom förvärv av bolag som redan bedriver skolverksamhet. Sveriges största skolkoncern hade under hösten 2022 cirka 70 000 elever, att jämföra med Göteborgs kommuns skolor som vid samma tidpunkt hade knappt 60 000 elever.”

En situation där företagare skiter i regelverket och där myndigheten inte hinner med att kontrollera.

Myndigheten noterar också att:

”…det förekommer aktörer som inte skulle fått godkänt vid en tillståndsansökan, men som ändå kan utöka sin verksamhet genom att förvärva aktiebolag som bedriver skola. Att systemet medger att aktörer växer trots att de bedriver skolverksamheter med konstaterade allvarliga brister är inte tillfredsställande.

Samt att:

”I de två största skolkoncernerna i Sverige, vilka har cirka en tredjedel av alla friskoleelever, utgör det utländska ägandet sammantaget mer än 50 procent. Det förekommer även utländskt ägande bland flera andra enskilda huvudmän, exempelvis bland de börsnoterade bolagen. Ägandet är många gånger rörligt och kan snabbt ändras. Vår erfarenhet från tillsynen är att många huvudmän inte anmäler förändringar i ägandet vilket de är skyldiga att göra.”

De skulle vända sig i graven

Inspektionens rapport visar att marknadsskolan har skapat giganter som med utländskt okontrollerat ägande verkar i ett system där också direkt och bevisat olämpliga ägare kan fortsätta verka på marknaden genom att köpa skolor. Det myndigheten beskriver är en situation där företagare skiter i regelverket och där myndigheten inte hinner med att kontrollera. Detta i det skolsystem som ska vara ryggraden i vår demokrati.

Jag tror det är många gångna liberaler och socialdemokrater och bildningsvänner som skulle vända sig i sin grav om de fick reda på detta.