”Kanske är de enklaste lösningarna ibland är de bästa? Som att lita på oss lärare”, skriver HP Tran som har läst Linnea Lindquists bok.

De flesta som är någorlunda intresserade av skolfrågor har säkert hört talas om Linnea Lindquist i Göteborg. Till vardags arbetar hon som biträdande rektor på Hammarkullsskolan och på fritiden skriver, debatterar och diskuterar hon diverse skolfrågor med fokus på ett likvärdigt skolsystem, grundskolans finansiering, skolval och marknadsstyrningen.

För en tid sedan fick Linnea Lindquist nationell uppmärksamhet från flera håll när hon och hennes personal lyckades höja resultaten för eleverna på Hammarkullsskolan, en skola som befinner sig i ett av Göteborgs särskilt utsatta områden. Förutom det tuffa elevunderlaget har Hammarkullsskolan också under en längre tid haft stora sociala svårigheter samtidigt som besparingskrav har legat som en blöt filt över verksamheten. Trots alla motgångar, svårigheter och utmaningar har Linnea Lindquist och hennes medarbetare kämpat tappert, målmedvetet och långsiktigt för att vända resultaten på sin skola. Det är onekligen en inspirerande framgångssaga.

Hon delar frikostigt med sig

I mars släppte Linnea Lindquist sin bok ”Att vända en skola: En rektors erfarenheter”. Det är en sorts handbok med fasta och tydliga råd på hur man kan arbeta för att uppnå goda resultat på en skola. Det är en bok som både inspirerar och motiverar. 

Linnea Lindquist delar frikostigt med sig av sina bästa arbetsmetoder och arbetssätt för hur man kan arbeta för att höja resultaten. Några exempel från boken:

  • Ge lärarna den tid de bedömer att de behöver för att för- och efterarbeta sin undervisning.
  • Använd studiedagar åt att låta lärarna utveckla sin undervisning, det vill säga eget arbete.
  • Låt lärarna förfoga över sin egen arbetstid. 
  • Minimera fasta veckomöten till maximalt ett lärarmöte per vecka. 
  • Säkerställ att det systematiska kvalitetsarbetet sker elevnära och i klassrummet.
  • Tänk mindre och jobba mer så får du bättre resultat.

Under klassrumsbesöken är hon med i undervisningen som en extra resurs

Förutom detta uppvisar Linnea Lindquist något som är både uppfriskande och glädjande i sin bok: förtroende och tillit till lärarkåren. Hon litar helt enkelt på sin personal och hon uppvisar denna tillit genom att ge lärarna den pedagogiska och arbetsmässiga friheten som de behöver. Hon arbetar för att lärarna ska trivas, för att deras arbetsmiljö ska vara god och arbetsbelastningen ska vara rimlig. Om lärarna mår bra kommer elevernas resultat att bli bättre. 

Samtalar om lektionen

Linnea Lindquist berättar även om hur hon då och då gör klassrumsbesök, och när hon väl gör klassrumsbesöken är hon med i undervisningen som en extra resurs. Hon är inte bara där för att se hur läraren arbetar. Hon är också där för att stötta upp och hjälpa till i klassrummet. Efteråt sätter hon sig ned med läraren och samtalar om lektionen, om lärarens didaktik och pedagogik, arbetsgång, utvecklingsområden och annat.

I boken får man också ta del av hur Linnea Lindquist har arbetat med lovskola, något som skall erbjudas tidigt för de elever som är i behov, om hur fritidshemmet ska bedrivas, hur kontakten med föräldrarna ska gå till, hur man stöttar upp lärarna vid elevkonflikter, om nolltoleransen mot våld och kränkande behandling, om elevhälsoarbetet, studiehandledning i olika språk och mycket, mycket mer. 

Sunda och kloka saker

Egentligen är det inga radikala eller revolutionära åtgärder som Linnea Lindquist bjuder på. Det är faktiskt ganska sunda och kloka saker som man får ta del av. Men kanske är det så att de enklaste lösningarna ibland är de bästa? 

Jag önskar innerligt att fler rektorer runt om i landet arbetade som Linnea Lindquist. Men framför allt önskar jag att fler delade den vision och synsätt som hon har för hur man ska bedriva en skola. 

Lita på oss lärare.