Läraren om skrivning i matematik: ”Händer något i hjärnan”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

– Jag har jobbat med skrivövningar i flera år och ser ofta tydligt hur eleverna förstår matte mer på djupet tack vare det, säger Annika Linell.
Här berättar hon om sin egen metod: Finboken.

Annika Linell är sedan i höstas utvecklare på förvaltningen för för- och grundskola i Kungsbacka kommun. Parallellt med sitt arbete är hon doktorand vid Göteborgs universitet och har granskat delar av Skolforskningsinstitutets rapport om den internationella forskningsstudien.

– Det här är intressant och glädjande. Jag är inte förvånad över att forskningsresultaten visar att skrivande gör att elever förstår ett ämnesinnehåll bättre när de skriver än när de inte skriver. Jag var ju förstelärare i matematik fram tills för några månader sedan och hade min egen metod, säger Annika Linell.

”Händer något i hjärnan”

Vilka insikter gjorde du under åren som lärare i matematik vad gäller skrivande?

– Jag tycker det är spännande med minnesträning och är övertygad om att det händer något särskilt i hjärnan när man rör pennan på papperet och skriver. Det bryter av mot det traditionella räknandet, men också mot hur hjärnan arbetar när vi läser om uppgifterna vi ska göra i matteboken. Jag är övertygad om att skrivandet är ett utmärkt komplement och att det kan göra det lättare för elever att ta sig an så kallade rika matematiska problem, säger hon.

Förklara lite mer om rika matematiska problem kopplat till skrivande.

– Skrivandet gör att man kan arbeta med dessa uppgifter, som förutom att de kan ha flera lösningsalternativ också kan lösas på olika djup beroende på vilken nivå eleven befinner sig.

Kan jobba med samma uppgift

– I princip kan elever från grundskole- till högskolenivå jobba med samma uppgift. Skrivandet underlättar sedan de gemensamma samtalen om rika matematiska problem. Eleverna har kunnat sätta ord på det de jobbar med och får lättare att ta till sig mer avancerade lösningar i diskussionerna, säger Annika Linell. Hur går arbetet till i korta drag?

– Jag praktiserar något som jag kallar för finboken och ser till att alla elever har en likadan skrivbok. Den använder vi en gång i veckan. Där finns det dokumentationsmallar och jag kan variera de skrivuppgifter eleverna får. Ibland handlar det om en så kallad lärjournal, att eleverna skriver ner och dokumenterar vad de gör, men oftast är det ju argumenterande text som visar varför eleven valt en lösning och hur den kommit fram till svaret.

Sämre i läsförståelse

– Får man sedan till en diskussion och eleverna greppar att det finns flera sätt att lösa samma problem och olika vägar fram till lösningen blir det mer metakognitivt tänkande, säger Annika Linell.

Är det något annat man ska tänka på vad gäller skrivande i matematik?

– En helt ovetenskaplig, men personlig känsla hos mig är att eleverna blivit sämre i läsförståelse. Det gör att vi ofta får bearbeta matematikuppgifter på ett annat sätt än tidigare.