LR om utredningen: ”Tydlig riktning mot statlig styrning”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Ett totalt förstatligande av skolan skulle ta 20 år, enligt en ny utredning. Men LR-ordföranden Åsa Fahlén ser flera bra förslag som kan införas successivt.
– Det viktigaste är att staten tar över finansieringen så att skolan kan bli likvärdig, säger hon.

Staten måste ta ett större ansvar för skolans styrning, i synnerhet med tanke på likvärdigheten. Det slår utredaren Thomas Persson fast i det betänkande han lämnar över på måndagen. Betänkandet innehåller två förslag. Det ena är ”ett fullgånget förstatligande av den offentliga skolan”, en reform utredaren menar skulle ta 20 år att genomföra och betraktar som så genomgripande och svår att han i stället förordar sitt andra förslag: Ökat statligt ansvarstagande på flera områden, men inget övertagande av själva huvudmannaskapet.

Lärarnas Riksförbund har i många år jobbat för ett förstatligande av skolan, och förbundsordförande Åsa Fahlén är fortfarande övertygad om att det är vad som krävs, efter decennier av lappande och lagande av det befintliga systemet.

– Vi har fortfarande inställningen att man behöver gå hela vägen. Jag är helt övertygad om att det år att göra om viljan finns. 20 år kan låta som en lång tid, men om vi inte gör någonting nu så står vi i en ännu värre situation om 20 år, säger hon.

Betänkandet går i rätt riktning

Samtidigt menar hon att de förslag om statligt ansvar för skolans finansiering, lärarnas fortbildning och en stöttande skolmyndighet som ryms i betänkandet går i rätt riktning, och skulle kunna förbättra situationen för både lärare och elever.

– Det viktigaste är att staten tar över finansieringen eftersom kommunerna har så olika förutsättningar, förmåga och ambitioner runt om i landet. Sen är det positivt att utredaren inte bara tittar på ekonomin utan på förutsättningarna för läraryrket i ett bredare perspektiv, säger Åsa Fahlén.

Hon är bekymrad över hur den ekonomiska krisen kommer att slå mot skolan, något som hon menar att en statlig finansiering bättre hade kunnat möta.

– Vi ser stora risker med den ekonomiska situationen. I ett läge med hög inflation ökar de ekonomiska skillnaderna inte bara mellan individer utan även mellan olika delar av landet. Det ska inte spela någon roll om kommunen du bor i är fattig eller rik, liten eller stor, säger hon.

Hoppas slippa politiskt spel

Nu hoppas Åsa Fahlén att de positiva förslag som finns i betänkandet inte stoppas av politiskt spel, något hon tycker sig ha sett tidigare.

– Det som vi från lärarfacken önskar nu är att man inte plockar upp någon liten detalj för att slippa gå in i diskussion. Lite som när man lyfte lottningen från Björn Åstrands utredning och så fastnade samtalet i det trots att det fanns mängder med andra förslag. Gör inte så nu igen, ta det lugnt. Vi kan väl sätta oss och diskutera? Frågan är för viktig och för stor för att man ska fastna i detaljer. Den respekten hoppas jag att man ger svenska skolan, säger hon.

Betänkandets två förslag

  1. Statligt huvudmannaskap för skolan Staten har både både systemansvar och huvudmannaansvar.
  2.  Staten tar större ansvar men huvudmannaskapet ändras inte Staten tar över finansieringen av samtliga skolor, alternativt tar över resurstilldelningen av fristående skolor samt ökar likvärdighetsbidraget. Staten tar även över ansvaret för lärares och skolledares kompetensutveckling, samt skapar en sammanhållen skolmyndighet för både styrning och stöttning.
Läs mer om utredningen här.