Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Tärningen är kastad. Det finns nu ett konkret förslag om en helt ny facklig organisering för lärare och skolledare. Utgångspunkten är enighet och samarbete i stället för olika fackförbund som konkurrerar med varandra.

Förslaget är framtaget av förbundsstyrelserna i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges skolledarförbund tillsammans. Tanken är att två nya förbund – ett för lärare och ett för skolledare – ska ersätta de tre nuvarande förbunden. De nya förbunden ska samarbeta tätt med varandra.

Ett historiskt omvälvande förslag som alla medlemmar ska få ta ställning till. Lärarförbundet har beslutat att genomföra en rådgivande digital medlemsomröstning mellan den 20 januari och 15 februari. Oavsett om du väljer att rösta ja eller nej till förslaget, så är det viktigt att du röstar och är med och påverkar. 

Jag för min del anser att förslaget innebär en stor möjlighet att stärka vår fackliga ­rörelse. Den nuvarande splittringen försvårar, försvagar och fördyrar för medlemmarna. Det är inte svårt att se potentialen för att vinna ökad facklig styrka. I avtalsförhandlingar, för att påverka utbildningspolitiken, för ett starkare medlemsengagemang och för att få till stånd ekonomiskt mer fördelaktiga erbjudanden till medlemmarna.

Jag är stolt över Lärarförbundet som uträttat så mycket för Sveriges lärare och skolledare genom decennium efter decennium. Men Lärarförbundet och dess många föregångare har genom hela sin historia strävat efter att vara i takt med tiden. Generation efter generation av fackliga företrädare har steg för steg skapat nya organisationsformer just för att ena och samla fler. 

De har gjort det för att värna och utveckla vårt yrke. De har vägletts av insikten att det inte finns några bättre experter på skola och utbildning än vi lärare och skolledare själva. Men att vårt professionella inflytande är en ständig kamp med arbetsgivare och politiker, med andra professioner och med många olika samhällsintressen. I stort sett alla vill påverka skola och utbildning. Därför har vi inte råd med splittring. Vi lärare och skolledare behöver tala med en enad röst så att våra ord väger tyngst.

När förändringens vindar nu blåser inom den lärarfackliga rörelsen kan vi så klart välja att agera på olika sätt. En del bygger vindskydd för att stå emot. Andra bygger väderkvarnar för att ta vara på all den energi som finns i förändringens vind. Jag tillhör de sistnämnda. Min bestämda uppfattning är att en samlad facklig organisering alstrar mer energi. Energi som behövs för att stärka vår profession. Jag röstar ja till förändringen.

LÄS ÄVEN:

Medlemmarna röstar - ja eller nej till nytt fackförbund