Medlemmarna röstar - ja eller nej till nytt fackförbund

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

En majoritet av lärarna vill se ett nytt, gemensamt lärarfack. Innan jul presenterades förslaget på hur en gemensam organisering mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund kan se ut. Nu är det dags för medlemmarna att rösta om planerna.

LÄS ÄVEN: Förslaget: Så kan lärarnas nya fackförbund bli 

Två av tre lärare vill se ett nytt gemensamt lärarfack, visade en undersökning av Kantar Sifo 2020, som Läraren beställt. Sju av tio trodde att ett sådant fackförbund skulle få ”större fackligt inflytande”.

Av Lärarförbundets medlemmar var 81 procent positiva till ett enat lärarfack.

Innan jul presenterades ett skarpt förslag på hur en sådan gemensam organisering skulle se ut.

Sveriges lärare och Sveriges Skolledare är arbetsnamnen på de två förbund som både skulle bli självständiga storheter, men som också bildar en gemensam organisation. De bägge förbunden går in under Sacos paraply.

I skissen framgår också vilka krav Sveriges Lärare kommer ställa; bland annat nationellt reglerad undervisningstid, planeringstid och storlek på elevgrupperna.

Rösta via denna länk.

Så här ser sidan ut där medlemmar kan rösta.

– Politiken har varit det minsta problemet att komma överens om. Vi organiserar samma medlemsgrupper, som är kollegor på arbetsplatsen, de delar samma problematik med bristande förutsättningar att göra sitt jobb, lärarbrist och underfinansierad verksamhet, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Nu är det dags för medlemmarna att ta ställning, ja eller nej, till förslaget.

Den 20 januari inleds omröstningen, där samtliga medlemmar i de tre förbunden får tycka till. Fram till den 15 februari kan du, som medlem i Lärarförbundet, rösta i inloggat läge på Lärarförbundets hemsida, och resultatet kommer sedan att användas rådgivande i den fortsatta processen.

Kongressen tar ställning till förslaget i maj 2022. Om kongresserna röstar ja till förslaget införs den nya organisationen den 1 januari 2023.

Rösta via denna länk.

LÄS ÄVEN:

Debatt: Medlemmar, höj era röster – tillsammans kan vi påverka