Elever: Stress och osäkerhet stor på distans

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det råder stora skillnader mellan hur väl distansundervisningen fungerar för elever på gymnasiet, visar en enkät från Sveriges Elevkårer.
"De elever som behöver hjälp glöms bort", skriver en elev.

20 procent av de runt 7 500 personer som svarat på enkäten säger att distansundervisningen över lag fungerar mindre bra eller inte alls bra, medan drygt 40 procent anser att det fungerar bra eller jättebra.

Runt en tredjedel beskriver den psykosociala arbetsmiljön som dålig eller mindre bra. I kommentarerna vittnar många elever om stress, att de känner sig ensamma och att de lätt distraheras hemma.

"Det är jobbigt att skolan har 'tagit över' hemma. Mitt rum har nu blivit ett klassrum och det känns som man konstant är i skolan, även på fritid. Detta är stressande", skriver en elev.

Störs av familjemedlemmar

Sedan i mars pågår distansundervisning på högskolor, universitet och gymnasieskolor för att motverka smittspridningen av coronaepidemin. Förutsättningarna för eleverna skiljer sig mellan kommuner, men framför allt mellan situationen hemma.

Över hälften säger att den fysiska arbetsmiljön är bra eller jättebra, medan en femtedel säger att den är mindre bra eller inte bra alls.

"Många elever tvingas studera från sängen eftersom de saknar skrivbord i sina rum och störs av familjemedlemmar om de sitter i andra delar av hemmet. Självklart påverkar det studiemotivationen", säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer, i ett pressmeddelande.

Glöms bort

Osäkerheten kring vad som förväntas av eleverna upplevs som stor och många, nästan 37 procent, anser att de inte får tillräcklig information om vad som krävs för att nå ett visst betyg.

På en fråga om eleverna får tillräckliga möjligheter att visa vad de kan på distans har endast en femtedel svarat ja. Knappt hälften svarade delvis och en tredjedel nej.

"De elever som behöver hjälp glöms bort. De som inte kan fokusera ens i skolan blir helt plötsligt osynliga för lärarna. Jag är så arg för att mina o andras betyg sänks på grund av detta!", skriver en elev i enkäten.

Fakta: Så gjordes enkäten

En enkät mejlades ut till Sveriges Elevkårers 44 511 medlemmar den 14 april 2020 via Google forms. Frågorna handlade om hur det var att studera på distans.

Enkäten stängdes 20 april och då hade 7 543 personer svarat. Eleverna bor i hela landet och är jämnt utspridda i gymnasiets tre årskurser.

De tillfrågade hade möjlighet att ge skriftliga kommentarer till alla frågor.

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet.

Källa: Sveriges Elevkårer