Checklista: Så förbereder du dig bäst för distansundervisning

Sollentuna kommun har tagit fram en checklista som ska hjälpa lärare med distansundervisningen. Foto: iStock, Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

På flera håll i Sverige hålls skolor stängda på grund av coronakrisen. Sollentuna kommun bjuder här på sina förberedelser med checklistor, ifall undervisningen behöver ske på distans i din kommun.

Checklista för IT pedagog eller motsvarande ihop med skolledning när det gäller tekniska och praktiska förberedelser:

▢ Skapa möjlighet för den pedagogiska personalen att lära sig hantera exempelvis: Google Meet, Google Classroom eller Showbie.

▢ Se till att skolans elever får träna sig på att använda e-post och exempelvis verktyg som Google Classroom/Showbie och Google Meet, samt vet hur de ska logga in på exempelvis SLI, Ugglo, Inläsningstjänst, Studi, Vektor (förskoleklass).

▢ Skapa lokala planer och en tydlig förväntansbild på hur undervisningen i respektive årskurs ska bedrivas och rigga stödjande fortbildningsinsatser/inspirationstillfällen utifrån det.

▢ Stötta lärare och elever att skapa konton till Inläsningstjänst, ILT och den digitala mediacentralen SLI om de inte redan har det.

Checklista för lärare och annan pedagogisk personal med praktiska förberedelser:

▢ Jag känner till vilka av mina elever som inte har tillgång till nätverk hemma

▢ Mina elever känner till sina egna inloggningsuppgifter till Google

▢ Mina elever vet hur de ska skicka och läsa e-post och hantera bilagor

▢ Mina elever känner till vilka appar, program eller webbsidor som de ska använda och hur de kommer åt dem.

▢ Mina elever känner till hur de ska göra när de ska använda Google Meet eller motsvarande verktyg

▢ Mina elever har fått med sig den utrustning som krävs för att jobba hemifrån

-  Digital enhet

-  Laddare (vid behov)

▢ Den utrustning som mina elever lånar hem från skolan är namnad

▢ Mina elever vet om hur de skall göra om de stöter på tekniska problem

-  Maila eller kontakta via Google Meet eller motsvarande

-  Länk till sida med guider m.m.

-  Ringa vid behov

▢ Mina elever vet vad som förväntas av dem studiemässigt då de jobbar hemifrån

-  Deltagande i Google Meet eller motsvarande verktyg (när, var, hur)

-  Digitalt uppförande

- Uppgifter

- Inlämningar

▢ Jag har kontrollerat om det finns elever som har ansökt om medlemskap på sli.se som jag skall godkänna.

Checklista för IT-pedagog eller motsvarande med tekniska och praktiska förberedelser:

▢ ​Kontohantering

Säkerställ att alla elever kan logga in på sina konton och kan sina användarnamn, e-postadresser och lösenord. Ni behöver också säkerställa att ni vet rutiner om hur man kan låsa upp stängda konton. När elever som inte är vana att logga in på sina konton börjar göra det, så är det inte ovanligt att många konton låses pga av att man skriver in fel lösenord för många gånger. Ni kanske bör lägga upp kontaktuppgifter till exempelvis IT-pedagog eller liknande på er digitala plattform för skolan så de vet var de ska vända sig om de behöver hjälp.

​SLI och ILT

På vissa skolor är det IT-pedagoger eller motsvarande som har hand om konton till Inläsningstjänst, ILT, och den digitala mediacentralen, SLI. Se gärna över vad ni har för rutiner på er skola om vem som hanterar dessa konton så det är klart och skapas.

▢ ​Inköp och distribution av appar till iPads

Se till att appar är inköpta och tillgängliga för eleverna om/när skolorna ska stängas:

Exempel på sådana kan vara:

- Google Apps (Dokument, Kalkylark, Classroom, Drive, Kalender, Presentationer).

- Google Meet (heter Hangout Meet i iOS)

- Showbie (för er som använder det)

- Vektor (för er som har förskoleklass och åk 1)

- Inläsningstjänst

- Ugglo (finns nu kommunlicens för F-3 - och år 4-6 har tillfälligt tillgång till tjänsten)

- Skolstil.

- Kognitiva hjälpmedel som ni använder t e x Legimus och översättningsappar.

▢ ​Utlämningsrutiner

Det kan bli så att elever som normalt inte brukar få ta hem sina enheter nu kommer att få göra det. För det måste det skapas rutiner. Dels bör ni se till att det finns laddare till alla enheter så att eleverna kan ta hem dem, dels bör både datorer/iPads och laddare märkas upp t ex med namnlappar. Det bör även finnas en rutin där vårdnadshavaren skriver på att de läst lånepolicyn - ​här finns exempel från kommunen som kan användas​. Ni kan skapa motsvarande i er egen kommun.

Fundera även på om ni kan hitta en rutin om enheter går sönder under t ex en skolstängning. Överväg om ni ska be vårdnadshavarna komma och hämtar datorer eller ipads, då det är en säkerhetsrisk om små barn ska gå hem med enheter i sina skolväskor.

​Tänk också på att:

GDPR gäller trots Coronavirus. Viktigt att inte använda icke godkända appar/läromedel/tjänster trots att det är ett speciellt läge. Använd de vanliga rutinerna för detta -​ här finner dessa här.​ Kolla med era egna IT-ansvariga. Många leverantörer öppnar upp sina tjänster nu, men det betyder inte alltid att vi kan använda dessa tyvärr.

Google Meet är ett nytt verktyg för de flesta, toppen om It-pedagoger eller motsvarande kan lära sig det och stötta om kollegorna behöver hjälp.

Källa: Nathalie Sundesten Landin och Sollentuna kommun. Några smärre ändringar har gjorts i texten av Lärarnas tidning för att den ska vara mer allmängiltig.