Skolplattform läckte uppgifter om lärare

En dataläcka i skolplattformen Skola 24 har fått Sveriges Lärare att reagera. Pablo Mendoza, ordförande för Sveriges Lärare i Huddinge.

En enkel sökning i lärplattformen Skola 24 gör det möjligt att få reda på lärares scheman och arbetsplatser.
– Vi ser allvarligt på att kommunen slarvar med våra uppgifter, säger Pablo Mendoza, Sveriges Lärares ordförande i Huddinge, en av de drabbade kommunerna.

LÄS ÄVEN: Allvarlig kritik – Skolplattformen fyller inte lärares behov

Det är Arbetsvärlden som först rapporterat säkerhetsbristerna i plattformen som heter Skola 24.

Enligt uppgifter från Skola 24 använder 90 procent av alla skolor tjänsten.

Så läcker plattformen

Arbetsvärlden skriver att en enkel sökning gör det möjligt att komma åt var en lärare jobbar samt schema och därmed klassrum.

– Det är personuppgifter och saker som kan vara känsliga för våra medlemmar. Vi ser allvarligt på att kommunen har slarvat med våra personuppgifter. Kommunen har ansvaret för att vi har en plattform som är GDPR-säkrad och som skyddar våra personuppgifter, och då kan det bli känsligt med uppgifter om hemadresser och klasscheman, säger Pablo Mendoza, Sveriges Lärare Huddinge.

Han påpekar också att felet kan drabba elever, till exempel med skyddad identitet.

”Kan bli integritetsintrång”

Elisabet Mossberg är arbetsmiljöombudsman vid Sveriges Lärare.

Elisabet Mossberg

– Det är intrång i integriteten. Arbetsgivaren, som har arbetsmiljöansvaret, måste göra en riskbedömning till exempelvis om det finns en hotbild eller om en lärare har skyddad identitet. Men det behöver inte gå så långt, det räcker med att du inte bör bli exponerad på det här sättet av säkerhetsskäl, säger Elisabet Mossberg.

Det finns situationer som riskerar att göra läckorna allvarliga.

– Skoldåden som har varit var planerade även om de inte alltid var riktade mot lärare. Fast i Malmö var det lärare som var måltavlan och som miste livet. Om någon stör sig på en lärare eller till och med en skolklass kan det också bli problem om det går lätt kan kartlägga var lärare och elever befinner sig vid exakta tidpunkter, säger hon.

Då blir it ett arbetsmiljöproblem

Krånglande skolplattformar är ett arbetsmiljöproblem för lärare.

– När digitala verktyg utvecklas är användarvänligheten för elever och vårdnadshavare i fokus men man glömmer dem som ska använda dem – lärarna – hur påverkas deras arbetsmiljö och hur ska man säkerställa att det fungerar för dem? Här har vi haft problem med lärplattformarna, det blir merarbete i stället för hjälp. Man måste ta in arbetsmiljöperspektivet även i digitala verktyg, säger Elisabet Mossberg.

Varje arbetsgivare är ansvarig för den digitala arbetsmiljön, såväl som den fysiska.

– Jag tycker inte att man ska acceptera det här alls, säger Elisabet Mossberg.

Sveriges Lärare håller som bäst på att utreda frågan.

– Vi tittar på frågan och kommer undersöker hur det har gått till. Vi ifrågasätter att behandlingen varit förenlig med dataskyddslagstiftningen, säger Karin Ernfors, förbundsjurist hos Sveriges Lärare.

Juristen: Så gör du med dataläckan

För lärare

Skyddad identitet – hit kan du vända dig

Är du direkt orolig för att dina uppgifter sprids och du har skyddade uppgifter – ta kontakt med ditt skyddsombud eller direkt med din chef för frågor relaterade till din säkerhet.

Dataskyddsombudet – så kan du få hjälp

Vill du snabbt få en felaktig behandling att upphöra eller har frågor om personuppgiftsbehandlingen och om plattformen kan du vända dig till dataskyddsombudet. Alla statliga och kommunala arbetsgivare ska ha ett dataskyddsombud och det kan finnas även hos privata skolhuvudmän.  

Dessa rättigheter har du som visselblåsare

Vill du larma om missförhållanden hos arbetsgivaren för att få till en förändring och samtidigt vara skyddad mot repressalier kan du visselblåsa med stöd av visselblåsarlagen. Visselblåsarlagens huvudregel innebär att du först ska vända dig internt för att lyfta problemen. Arbetsgivare med fler än 50 anställda ska ha en särskilt inrättad rapporteringskanal för det, en så kallad visselblåsarfunktion. Du kan visselblåsa utan att själv vara drabbad av missförhållandena.

Då kan du vända dig till media

Du som är anställd av en myndighet eller en offentligt finansierad skolverksamhet har en grundlagsskyddad rätt att vända dig till media och lämna uppgifter om missförhållanden hos din arbetsgivare. Din arbetsgivare får inte utsätta dig för repressalier på grund av det och om du lämnat uppgifterna anonymt får arbetsgivaren inte efterforska vem som meddelat massmedia (så kallat meddelarskydd).

Här kan du få mer information

Alla som har frågor om dataskyddsförordningen och dataskyddslagen kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för frågor om vad lagstiftningen innebär. Det finns mycket bra information på IMY hemsida.

Det finns också möjlighet att lämna in klagomål till IMY. Om du vill klaga till IMY, tänk då på att du antagligen inte har något särskilt skydd mot repressalier. Kontakta Sveriges Lärare om du behöver rådgöra med någon.

För skyddsombud

  • Be att få ta del av arbetsgivarens avtal och anvisningar till den plattform som hanterar uppgifterna.
  • Kontrollera om det finns krav på begränsningar av för vilka uppgifterna ska vara tillgängliga och uppgift om från när dessa begränsningar gällt.
  • Om schemana ligger öppna för personer som inte behöver ha tillgång till uppgifterna, efterfråga arbetsgivaren riskbedömning inför detta beslut.
  • Ser du generella säkerhetsrisker eller risker som rör enskilda som inte beaktats?
  • Begär att få ta del av ändamålsbeskrivningen för hanteringen av personuppgifterna.
  • Stämmer hanteringen överens med vad som framgår av beskrivningen? I så fall har de anställda informerats om denna?
  • Lyft behov i skyddskommittén eller direkt med din arbetsgivare.
  • Kontakta gärna Lärarlinjen 077-5150500 om du behöver rådgöra med någon eller om det uppstår frågetecken kring hanteringen som behöver tas om hand av en ombudsman.
    Källa: Karin Ernfors, förbundsjurist Sveriges Lärare

LÄS ÄVEN: Digitala verktyg tar fokus från ämnesinnehåll