”Varför kan inte läraren vara en kompis?”

Kan lärare och elever vara ”kompisar” på fritiden? Lärarstudenten Erik Rezazadeh skriver om ett eventuellt dilemma.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Att lärare och elever inte kan vara kompisar ses som en självklarhet. En åsikt som utmanar denna uppfattning hörs ytterst sällan. I engelskan ges ofta citatatet ”Teachers should be friendly with students but not friends”. På svenska innebär detta att lärare ska vara vänskapliga med sina elever men inte vara deras kompisar. På lärarutbildningarna nämner man ofta då man kommer till yrkesetik att lärar- och elevrelationen ska vara strikt professionell, det vill säga att den just ska vara en lärar- och elevrelation och inte en kompis-kompis-relation.

Jag anser att det inte behöver vara varken ett etiskt problem eller ett yrkesetisk problem att lärare och elever har en kompisrelation. Det beror på vad man lägger i definitionen ”kompis” som kan variera, men jag tycker inte att det behöver vara ett problem att lärare och elever umgås på fritiden.

Det finns ett flertal punkter inom yrkesetik för lärare.

Man kan fråga sig varför en gymnasieelev vill umgås med sin lärare på fritiden. Ska inte 18-åringar umgås med andra 18-åringar eller de som är i ungefär samma ålder? De flesta vill förmodligen umgås med sina jämnåriga men det är inte samtidigt en självklarhet att så alltid är fallet. En gymnasieelev kan ha mycket mer gemensamt och fler gemensamma intressen med sin lärare än med sina jämnåriga klasskamrater och vice versa. Men man kan fråga sig varför vi tycker att man enbart ska umgås med de som är i sin egen ålder? En 18-åring som är intresserad av matematik skulle kunna få ut mer av att prata om matematik med sin lärare på fritiden än att umgås med sina jämnåriga. En lärare skulle också kunna få nya perspektiv av att umgås med någon som är yngre än en själv.

Anledningen till att det behövs en yrkesetik för lärare beror på det ojämna maktförhållande mellan lärare och elev. Det finns ett flertal punkter inom yrkesetik för lärare. En av dessa punkter är att ”verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna” samt en annan av dessa att ”vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig påverkan”. Detta är exempel på punkter som kan ifrågasättas om läraren har en kompisrelation med sin elev. Men det är samtidigt inte en självklarhet att lärare och elever inte kan ha en kompisrelation med varandra utan att läraren bryter mot ovanstående punkter.

Vad är det som är meningen med livet? Jag tycker att det är en viktig princip att maximera lyckan i världen och minimera lidandet. Detta är en princip som inte går ihop med en princip om att det alltid är fel att lärare och elev umgås på fritiden. Lämpligheten i det umgänget måste vara en individuell bedömning.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att det är fler aspekter som blir aktuella om eleven som vill umgås med läraren är under 18 år. Men när det gäller vuxna personer (18+) som vill umgås med varandra kan man inte uttala sig lika generellt. De flesta elever på gymnasiets högre årskurser har fyllt 18 år. Där är det viktiga att läraren tar sitt eget ansvar utifrån de yrkesetiska riktlinjerna.

Erik Rezazadeh, lärarstudent vid Göteborgs universitet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.