”Våra krav för att stoppa glädjebetyg på Academedias skolor”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Det är bra att Christian Liljeros, fackets representant i Academediastyrelsen, tydligt slår fast att betygsfusk är oacceptabelt. Uppenbart är det inte så för Academedia som i åratal tillåtit glädjebetyg på sina skolor.

De flesta som liksom vi har jobbat som lärare på deras skolor vet hur det går till. Den lista på några av fallen som vi har med som bilaga talar sitt tydliga språk. Och alla fattar drivkraften bakom glädjebetygen: locka fler elever, fler skolpengar = högre vinst. Enkel matematik.

Vi tar kraven igen

Vi fick ingen kommentar på de krav vi ställde i vår artikel, därför tar vi dem igen:
  • Varför ska lärare som är medlemmar i LR och blir pressade av Academedia att sätta glädjebetyg gå till Academdia med sina klagomål istället för att gå till massmedia? Betygssättning handlar om offentlig myndighetsutövning och får aldrig bli en ”affärshemlighet”. Därför bör LR uppmana medlemmar att gå till massmedia med sina klagomål.
  • Att LR utarbetar en enkät att dela ut till alla medlemmar som jobbar på Academediaskolor, där man får fylla i om och när man direkt eller indirekt blivit uppmanad att sätta betyg som avviker från kunskapskraven/betygskriterierna.

Handlar om allmänhetens rätt

Dessa krav handlar om allmänhetens rätt att få reda på hur skolan fungerar. Academedia ser förstås inte saken på det sättet. De ser först och främst till sina företagsintressen. Det får inte hindra facket från att försvara samhällsintresse mot vinstintresse.

Vi stöttar LR till hundra procent när de – nu också tillsammans med LF – driver frågan om att fasa ut vinstbolagen ur skolan. Exemplet med Academedias betygsfusk på Cybergymnasiet och alla liknande avslöjanden från deras andra skolor gör detta krav ännu mer befogat.

Magnus Ekblom fd LR-koncernombud, Academedia och Göran Drougge fd Academdia-lärare och fackligt aktiv i LR, medlemmar i elevintresse före vinstintresse

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Betygsfusk inom Academedia 

2013
  • Mikael Elias i Karlskrona 70 procent överbetyg, i Norrköping 65 procent överbetyg, i Sollentuna 50 procent överbetyg i förhållande till resultat på nationella prov.
2013 2016
  • Academediachefer ger lärare som sätter underkända betyg ”F-skuld” – vilket innebär att läraren i praktiken blir skyldig se till att samma elev godkänns
2017
  • Eductus vuxenutbildning och SFI i Norrköping  – flera brott mot skollagen avslöjas i rapport. I princip handlar det om att erbjuda snabbkurser (fem veckor för det som normalt tar ett läsår), hoppa över delar av nationella prov, ta in elever utan nödvändiga förkunskaper. I jämförelse med den kommunala vuxenutbildningen godkänner Academediaskolan elever fyra gånger mer
2018
  • Praktiska gymnasiet, byggprogrammet uppfyller inte skolverkets krav – 100-tals exempel på felaktiga kontrakt från byggprogrammet. Trots det sätter skolan godkända betyg på eleverna.
2021 2021
  • Pops Academy avslöjas med att ge 92,5 procent av eleverna högre betyg i matte än vad utifrån nationella provresultat borde ha getts
2022
  • Cybergymnasiet avslöjas ha satt hundratals falska betyg – kritiken från lärarna har funnits i över ett år, men tystats ner.
Förutom Academedia Det finns flera rapporter som visar att andra skolkoncerner fuskar i princip lika mycket: t ex IES, Kunskapsskolan, Thoréngruppen, Tellusgruppen och Jensen.