”Livet är inte rättvist men skolan måste bli”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Ett tungt ansvar vilar nu på de nyvalda politikerna att vända utvecklingen i svensk skola. Vi uppmanar fler att skriva under vårt upprop för en likvärdig skola, där staten tar ett tydligt och ökat ansvar.

Skolfrågorna har varit allt för osynliga i valdebatten. Desto viktigare att de inte glöms bort nu när den nya regeringen formar sin politik och när det nya utbildningsutskottet samlas.

Nu måste de politiskt ansvariga börja prata om hur vi får en likvärdig skola med ökat statligt ansvar.

Och vi ska hjälpa dem att förstå hur viktig den här frågan är.

”Dags för förändring”

Likvärdighet är viktig för såväl elever som lärare och skolledare. Ojämlikheten skapar stora problem. Beroende på arbetsgivare och kommun kan förutsättningarna se radikalt olika ut. Kortsiktigt politiskt tänkande har gjort skolsystemet till en experimentverkstad för ideologiskt drivna reformer. Nu är det dags för förändring.

Beskedet från svenska folket är tydligt i den här frågan. Tre av fyra (76%) tycker att staten ska ta över finansieringen av skolan för att göra den mer likvärdig. Det visar den Novus-undersökning vi har låtit göra. Tre av fyra väljare i undersökningen anser att den svenska skolan inte ger en likvärdig utbildning för alla elever och hela nio av tio uppger att de ökande klyftorna i skolresultaten är ett stort problem för samhället.

Det finns alltså ett mycket starkt och brett stöd för statlig finansiering bland allmänheten, oavsett partisympatier.

”Förstå att det är bråttom”

Likaså har OECD vid flera tillfällen understrukit hur viktig likvärdigheten är för ett land och påpekat ett behov av en förändring i Sverige.

Flera partier har insett att det inte går att fortsätta på samma sätt som idag. Men vi måste få dem att förstå att det är bråttom. Att reformer måste komma till stånd under denna mandatperiod. Därför kraftsamlar vi i Facken inom utbildning nu. Vi genomför en namninsamling där alla kan engagera sig och skriva under. Vi vill ha så många röster som möjligt i ryggen när vi ska uppvakta de politiker som blivit valda till det viktiga uppdraget i utbildningsutskottet.

Därför uppmanar vi nu alla med engagemang i skolan att skriva under vårt upprop på utvecklingssamtalet.se.

Uppmanar alla inom skolvärlden

Livet är inte rättvist. Men skolan måste bli. Då krävs för det första ökad statlig styrning med tillräckliga och likvärdiga resurser som riktas dit där de behövs som mest. Och för det andra bättre arbetsmiljö för alla i skolan. Dessutom måste lärares och skolledares autonomi och yrkeskunnande respekteras i högre grad.

Nu uppmanar vi alla inom skolvärlden att engagera sig. Tillsammans kan vi trycka på för ökad likvärdighet och statligt huvudansvar. Prata med dina kollegor, vänner och bekanta om behovet av likvärdighet. För vår skull och för att alla barn och unga ska få samma chans.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.