”Lärare ska inte bli styrda – de ska bli hörda!”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Lärare är ett samhällsbärande yrke som varje dag jobbar för och bidrar till utveckling, demokrati och kunskapsinhämtning. Tre tunga begrepp. Tre viktiga begrepp!

Lärare gör allt för att skapa förutsättningar för att eleverna ska lära sig och för att motivera och engagera elever. Lärare har inte valt sitt yrke för att tjäna mycket pengar, ha bra arbetsvillkor eller goda karriärmöjligheter. Om någon lärarstudent hade de förväntningarna på läraryrket under utbildningen kan jag anta att hen blev besviken vid mötet med den bistra sanningen om läraryrkets praktiska verklighet.

Läraryrkets vardag består i att skapa förutsättningar för sina elever för att nå kunskapsmålen, men själva ges de sällan rätt förutsättningar för att bedriva en god undervisning. Lärare blir ofta pressade att jobba hårdare, beskyllda när eleverna inte når målen och ifrågasatta när de redogör för sina pedagogiska bedömningar. Och dessutom utan chans att kunna påverka sin egen löneutveckling. Välkommen till läraryrket! Välkommen till mitt yrke!

Men den bistra sanningen till trots, fortsätter lärare att jobba och verka inom alla skolformer och nya lärare examineras och legitimeras trots vetskapen om att läraryrket inte är en dans på rosor. I hopp om att bidra, stärka, engagera och få människor att växa. För människor växer när de utvecklas. I alla fall inombords. Och att växa och utvecklas och tro på sin egen förmåga är bland det viktigaste preventionsarbetet som ett samhälle kan satsa på, något som lärare jobbar med varje dag.

Så. Om vi vill reducera kriminalitet av alla de slag, förhindra utsatthet och utanförskap, förstärka individer och få dem att lyckas bli sin bästa version av sig själv – satsa på lärarna! Ge dem förutsättningar för att göra sitt viktiga jobb. Varje dag. Men viktigast av allt: lyssna på dem. Vi lärare vet hur vi vill bedriva vårt arbete. Inte du. Inte våra chefer. Inte politikerna. Vi vet. Lyssna på oss!

Sofia Boutsifakos, legitimerad lärare i Svenska som andraspråk i Botkyrka kommun

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.