Regeringen lättar på kraven på lärarna under covid-pandemin

Johanna Jaara Åstrand har krävt lättade krav på lärarna under coronapandemin – nu svarar Anna Ekström och regeringen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Skolverket ska hjälpa lärare att hantera kraven under coronapandemin. Detta efter krav från Lärarförbundet.
– Det kan ge den extra energi som krävs för att lärare ska orka hela vägen igenom och ur pandemin, säger Johanna Jaara Åstrand.

Stor frånvaro bland både elever och kolleger, parallell när-, fjärr- och distansundervisning. Krav på undervisning i förskolan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla förskolor och skolor öppna orsakar press på lärarna.

Nu ska Skolverket ta fram specifikt stöd för de delar av undervisningen som är svår att ordna och genomföra under pandemin, till exempel praktisk arbetslivsorientering (prao), arbetsplatsförlagt lärande (APL), prövning, betygssättning  och utvecklingssamtal.

– Det här är ett väldigt välkommet besked. Vi har länge varit tydliga med att det behövs en mer realistisk ambitionsnivå i nuläget för svensk skola. Vi har under några veckor pekat på det behovet, så det är på tiden, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Uppdraget handlar också om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska tolkas i förskole- och skolmiljö.

– Egentligen är alla de bestämmelserna knepiga i skolans värld. Vi har inte byggt skolor för att fungera i en pandemi. Det handlar om social distansering och att upprätta rutiner för att hålla lärare friska, säger Johanna Jaara Åstrand.

Generaldirektör Peter Fredriksson och hans medarbetare på Skolverket har en vecka på sig att utföra uppdraget.

– Vi har fortfarande lagar och förordningar att förhålla oss till. Det handlar mer om hur man förhåller sig till dem och hanterar situationen idag. Man måste se vad situationen tillåter, vad som är möjligt. Inte fastna i detaljer, utan anlägga ett helhetsperspektiv på kunskapskrav och betygssättning. Man har inte samma underlag, man kanske inte kan fylla alla kunskapskrav på samma sätt som man brukar. I stället för att leta efter det man inte har, är det bra att utgå från det som man har, säger Peter Fredriksson, till Lärarnas Tidning.

Utbildningsminister Anna Ekström, (S):

– Syftet med de beslut regeringen har tagit är att underlätta arbetet med att tillförsäkra eleverna deras rätt till utbildning i rådande läge. Nu behövs också stöd för att organisera verksamheterna så att arbetssituationen för personalen blir rimlig, säger utbildningsminister Anna Ekström (S), i ett pressmeddelande.

Tillsammans med lärarfacken och huvudmännens representanter ska Skolverket även ta fram goda exempel, med stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utbildningsdepartementets tillfälliga förordningar. Johanna Jaara Åstrand ger tummen upp för dialogen.

– Vi har full koll på vad våra medlemmar behöver och kommer bland annat trycka på behovet av praktiskt stöd i vardagen för hur utvecklingssamtal, garanterad undervisningstid, bedömning och betygsättning kan hanteras under pandemin. Skolverket behöver klargöra vilka krav som kan genomföras på ett annat sätt eller inte alls i denna svåra situation, säger Johanna Jaara Åstrand.

Den här generationens nior och treor, får de en likvärdig utbildning med dem som lämnade förra året, och de som lämnar om några år?

– Distansundervisning fungerar bra, men när det inte fungerar så finns det möjlighet att undervisa elever i skolan. Likadant med examination, det ska man också kunna göra i skolan. Lärare kan vara oroliga för att de inte har tillräckligt med underlag för betyg. Det gäller att påminna om möjligheten att ta in eleverna till skolan för att redovisa skriftligt. Använd den möjligheten! Då har du förutsättningar för att ge eleverna undervisning och examinera, säger Peter Fredriksson.