Fredriksson: ”Lärare vet bäst hur undervisningen bedrivs”

Peter Fredriksson på Skolverket och Per-Arne Andersson, SKR, (i bakgrunden) betonar att varje enskild skola måste ta ansvar och göra enskilda bedömningar inför skolstarten eftersom alla huvudmän och kommuner har väldigt olika förutsättningar.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Huvudregeln är att undervisningen ska ske i skolan till hösten, men viss distansundervisning tillåts. Det slog Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, fast på dagens presskonferens och betonade att det är upp till varje skola att ta ansvar.
– Förutsättningarna ser olika ut. Skolchefer och rektorer behöver fatta beslut i samråd med lärare, de vet bäst hur undervisning bedrivs, säger Fredriksson.

Peter Fredriksson menar att det varken är Folkhälsomyndigheten eller politiker som ska detaljstyra hur skolan ska lösa hösten – utan det är upp till varje skola.

– Det finns på sina håll en förväntan om att Folkhälsomyndigheten ska vara mycket mer detaljerade i sina rekommendationer. Men Folkhälsomyndigheten är ingen expertmyndighet när det gäller skolan, säger han.

Skolverkets generaldirektör betonar att det bästa för undervisningen är om lärare och elever möts i skolan. Undantag då distansundervisning kan ske är om lärare eller elever visar symptom, eller om trängsel befaras i kollektivtrafiken. 

Beslut som Göteborg och Stockholm redan har fattat. I Göteborgs kommunala gymnasieskolor får max 60 procent av eleverna vara på plats och i Stockholm ska 20 procent distansundervisas fram till vecka 44.

Han uppmanar även elever och lärare att fortsätta hålla distans, tvätta händerna och stanna hemma om man har symptom. Lärare bör inte heller ha möten eller samlas i grupper, och även utvecklingssamtal bör skötas på distans om det är möjligt.

– Inte heller i höst kan skolan göra allt skolan vill göra eller brukar göra. Man får göra det bästa av det som är möjligt, säger generaldirektören.

– Det var en tuff vår, och det blir en tuff höst.

Peter Fredriksson säger vidare att svensk skola hanterade våren på ett bra sätt. Man kan till och med se att resultaten förbättrades, berättar han.

SKR: ”Ingen som vet om vi klarar det”

 Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berättar att olika skolor har väldigt olika förutsättningar inför hösten.

– Vi har kommuner med många invånare och kommuner med väldigt få invånare. Vi har kommuner med stora skolor med flera tusen elever, och skolor med bara några hundra elever. Vi har kommuner med väldigt många friskolor, och vissa utan några alls, säger han

Det kommer inte att bli enkelt, understryker han. SKR har tagit fram en scenarieplanering som ska hjälpa skolorna att hantera olika typer av frågor som de kan ställas inför.

– Frågan är: kommer man klara det här? Det är det egentligen ingen som vet. Men vi har skaffat oss en bra digital kompetens, vi är välorganiserade, vi har kompetenta medarbetare och vi har beslutsfattare som är beredda att kliva fram och ta svåra beslut, säger Per-Arne Andersson.

– Men det här kan vara svårare än vad det var under vårterminen.