Ny utredning av glädjebetygen

Skolminister Lotta Edholm (L) vill utreda glädjebetygen.

Riksrevisionens granskning av likvärdig betygssättning får regeringen att tillsätta ytterligare en utredning – tre år efter betygsutredaren Jörgen Tholin granskat samma sak.

LÄS ÄVEN: Regeringens krav: Snabba på digitala nationella proven

Ändringen 2018 som säger att resultatet på nationella prov ska väga tungt i bedömningen spelar mindre roll för att stävja betygsinflationen.
Det slår Riksrevisionen fast i sin granskning ”Statens insastser för en likvärdig betygssättning."

”Brister i likvärdighet”

– Det finns många indikationer på att betygssättningen i svensk skola brister i likvärdighet. Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs. Därför avser regeringen att utreda hur betygssättningen kan bli mer likvärdig, i enlighet med Riksrevisionens rekommendation, säger skolminister Lotta Edholm, i ett pressmeddelande.

Central rättning tidigareläggs

Riksrevisionen slår ett slag för digitala, nationella prov som rättas centralt. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att se över om den centrala rättningen går att införa tidigare än planerat, det vill säga 2027.
Något som Anders Boman, chef för nationella proven på Skolverket bekräftar kommer att ske.

Hur mycket tidigare kommer Skolverket att kunna klargöra i september 2023.

LÄS ÄVEN: Nya siffror: Så mycket ökar betygen – i alla ämnen