Sanna Magnusson: Därför är jag lärare på folkhögskola

Sanna Magnusson undervisar i särskild kurs Hälsoutvecklare, Skapa hälsa samt svenska som andraspråk på allmän kurs på Jakobsbergs Folkhögskola. Foto: Oskar Omne

Sanna Magnusson är lärare på Jakobsbergs Folkhögskola.
Här berättar Sanna om varför hon är lärare – och vad hon skulle göra om hon var skolminister för en dag.

Därför är jag lärare:

– Jag drivs av människans lärandeprocesser, att bygga undervisning där vi laborerar med kunskap. Det kan exempelvis vara en lektion där fakta bearbetas i en miljö som deltagarna har möjlighet att använda många sinnen och uttryck för att komma åt kärnan i. Jag vill även utmana vissa traditioner hur vi lär i strävan efter meningsfullhet och livslångt lärande hos deltagare. Det är inte alltid jag lyckas såklart men det är en stor drivkraft till varför jag är lärare.

Då känner jag extra glädje:

– När jag skrattar tillsammans med människor och får möjlighet att vara mig själv. Och när jag, tillsammans med kollegor och deltagare, bidrar med att bygga trygga hälsosamma miljöer där människor hittar drivkraft till att utvecklas. 

Jag vill att folkbildning och folkhögskolor får bättre anslag och får ta större plats i samhället.

Om jag var skolminister för en dag skulle jag …

– … börja diskutera lärandeprocesser och sätta det i relation till gruppstorlekar. Det är vanligt att lärare i ungdomsskolan undervisar upp mot 300 elever per vecka. Här handlar det inte om att bara säga hej till individerna utan att alla med olika livssituationer ska få möjlighet att blomma och utvecklas kunskapsmässigt. Min följdfråga blir då, hur många chefer – utan att jag säger att chefer inte kan ha hög arbetsbelastning – har personalansvar över 300 individer?

– Dessutom vill jag att folkbildning och folkhögskolor får bättre anslag och får ta större plats i samhället. En del i vad folkhögskolor står för är just lärande i förhållande till bildning och kompetens och betonar vikten av att kunskap behöver gro under längre tid, för att på djupet kunna rota sig.