Så ska du göra när det inte finns rum för vila

Hans Flygare är ombudsman på Sveriges Lärare.

Rast och paus är lagstadgade rättigheter – med olika villkor.
– Det är viktigt att vara lojal med dig själv och dina kollegor, säger Hans Flygare, ombudsman på Sveriges Lärare.

Oavsett vilken typ av tjänst du har, reglerar Arbetstidslagen rätt till rast och paus.

– Om du inte får ut paus eller rast så är det ett tecken på underbemanning eller något annat fel i hur arbetet organiseras, säger Hans Flygare.

 • Efter fem timmars arbete har alla anställda rätt till 30 minuters rast.
 • Rasten sker utanför arbetstid, och är oavlönad.
 • Pauserna sker på arbetstid, och är inte reglerade.

Arbetsmiljöverket skriver att det är rimligt att ta paus efter två timmars arbete.

”Inte bara en rättighet”

Men pauserna kan vara svåra att få till när arbetslaget är underbemannat och barns och elevers behov är stora.

– Rast och paus är en skyddslagstiftning som finns för att du ska få återhämtning i din arbetsvardag. Att följa bestämmelserna om rast och paus är inte bara en rättighet utan också viktigt både för att vara lojal mot dig själv och dina kollegor, säger Hans Flygare.

Den som inte får den rast och paus som lagen föreskriver bör höra av sig till sitt ombud.

– Prata med ditt ombud eller din förening, säger Hans Flygare.

Detta säger lagen om rast och paus

 • Arbetstidslagen reglerar raster och pauser.
 • Den gäller oavsett anställningsform.
 • Efter fem timmars arbete har du rätt till 30 minuters rast.
 • Rasten sker utanför arbetstid, och du har till exempel rätt att lämna arbetsplatsen.
 • Rasten ska inte användas för att avsluta en lektion eller förbereda nästa.
 • Pedagogisk lunch är inte rast, utan arbete. Du har fortfarande rätt till rast.
 • Pauser är kortare avbrott, till exempel för att dricka kaffe.
 • Det finns ingen reglering för hur lång en paus är, eller hur ofta du ska ta paus.
 • Arbetsmiljöverket rekommenderar en paus efter två timmars arbete.
 • Ditt ombud har tillgång till ”Möteskvarten”, ett hjälpmedel för att lyfta frågor på jobbet.   Ett tema är arbetstid och schemakoll och ­passar frågor som rast och paus.
 • Här kan du läsa mer.