Så kan lärare få hjälp med hörselproblem

Hans Flygares råd är att agera, och anmäla, direkt då du märker att du får problem med hörseln.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Hörselskador är svåra att få godkända som en arbetsskada trots att du arbetar i miljöer med höga ljud. Samtidigt är det viktigt att du tidigt agerar och anmäler om arbetsmiljön gör dig sjuk. – Lid inte i tysthet om du har problem med höga ljud på arbetsplatsen, säger Hans Flygare, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert.

LÄS MER: 

Oljudet i skolan – värre än på en byggarbetsplats

Läraren Yvonne – mina öron förstördes

8 tips – så gör du klassrummet tystare

Tillhör du dem som har du fått problem med hörseln på grund av långvarigt ljud eller buller, genom ett hårt slag eller efter att ett barn skrikit rakt in i ditt öra? Orsakerna kan vara många till att du drabbats av en hörselskada på din arbetsplats.

Enligt två undersökningar från Arbetsmiljöverket utsätts nästan varannan lärare för regelbundet buller. Och hälften av dem får tinnitus eller problem med hörseln.

Oavsett skäl till hörselproblemen är det viktigt att agera om du har problem med hörseln och mår dåligt. Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Hans Flygare ger tre råd:

  1. Gå till läkare och få hörselskadorna dokumenterade.
  2. Signalera till arbetsgivaren och skyddsombudet att du inte mår bra och behöver få förändringar gjorda i arbetsmiljön.
  3. Anmäl skador till Försäkringskassan och den kollektivavtalade försäkringen som finns via jobbet genom AFA Försäkringar.

Svårt att leda i bevis

Hans Flygare säger att många lärare i skolan, förskolan och i fritidshemmen som blivit sjukskrivna för utmattningssyndrom ofta också har en hörselskada. Vad som är hönan och ägget är inte alltid lätt att bevisa. Det är inte heller lätt att bevisa att skadan skett på jobbet. Och är man lite äldre så ska det också klargöras att skadan inte uppkommit på grund av åldersskäl.

– Bevisföringen är ofta svår när det gäller att få hörselskador klassade som arbetsskada. Man måste ofta kunna bevisa att man har exponerats för höga ljud och att det skett under lång tid - såvida skadorna inte uppstått efter en plötslig händelse. Det kan krävas hörselmätningar och andra bevis. Men Lärarförbundet driver just nu flera ärenden där hörselskador som tinnitus ingår, säger Hans Flygare.

Arbetsgivaren måste agera

Han poängterar också att det är viktigt att inte lida i tysthet om man har problem med höga ljud på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste ta tag i arbetsmiljöproblemen. Det kan handla om att sätta upp ljudabsorberande plattor i taket, sätta tennisbollar på stolsfötterna eller organisera arbetet på ett annat sätt.

Lärarförbundet anser också att det ska vara en självklarhet att en anställd som har problem med hörselskada ska få specialgjutna hörselskydd som släpper igenom tal men inte buller på arbetsplatsen.

– Det är i dagsläget ingen absolut rätt för den enskilda att kräva men vi tycker det är en självklarhet att en arbetsgivare ser till att den anställda får det. Det är en billig investering i jämförelse med att ha sjukskriven personal, säger Hans Flygare.