Nytt förbund ger draghjälp

Tomas Rosengren är ordförande i Lärarförbundet Folkhögskola.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Draghjälp från förbundsstyrelsen blir viktigt i det nya förbundet, konstaterar Tomas Rosengren, ordförande i Lärarförbundet Folkhögskola.
– Mediala uttalanden om till exempel statsbidragen är mycket betydelsefulla för oss, säger han.

Folkhögskollärarna blir en riksförening inom Sveriges Lärare, när den nya fackliga organisationen gör entré den 1 januari 2023.

Sammanslagningen stärker oss. Folkhögskolor är små arbetsplatser och har inte råd med att personalen hör till olika läger. Vi ska bygga vidare på vår rikstäckande organisation så att den känns välkomnande även för de 450-500 folkhögskollärare som nu är medlemmar i LR, säger Tomas Rosengren, ordförande i Lärarförbundet Folkhögskola.

För två år sedan gick folkhögskollarna med i Lärarförbundet. Vad har det gett?

– Vi finns med på kansliets agenda. Kontakten med förbundets olika avdelningar och den samlade kunskap som finns inom till exempel juridik och marknadsföring har stärkts. Vi har också arbetat upp en nära dialog med förbundsstyrelsen i olika frågor, vilket bland annat lett till att hela Lärarförbundet har en politik för folkhögskolan.

Kommer det bli lättare att rekrytera medlemmar?

– De senaste två åren har vi haft ett stadigt inflöde av nya medlemmar. Det tror jag kommer fortsätta nu när vi samlar alla lärare inom folkhögskolan.

Hur gör ni för att LR-medlemmarna ska känna sig delaktiga i den nya organisationen?

När vi besökt skolor senaste halvåret har vi även bjudit in de lärare som tillhör LR. Eftersom vi som nationell avdelning också är ett professionsförbund jobbar vi även för utbildningsformen och det hoppas jag att folkhögskollärarna som tillhört LR ska se som ett mervärde.

Finns det inte en risk att ni som relativt liten lärargrupp inte kommer att höras i det nya förbundet?

– Jag ser en viss fara i att man minskar antalet kongressombud i den nya organisationen trots att det nästan får 90 000 fler medlemmar än Lärarförbundet har idag. Det är klart att den här förändringen inte är helt smärtfri och det kan bli svårare för oss att göra oss hörda på högsta beslutandenivå.

Hur ska ni motverka en sådan utveckling?

– Vi är kanske de som slagits hårdast för medlemsparagrafen i nya stadgarna; att förbundet ska vara så inkluderande att alla som är lärare på en folkhögskola ska kunna vara medlemmar. Det fick vi slåss för och nu gäller det att fortsätta göra vår röst hörd.

Ge exempel någon ny fråga ni kommer att driva?

– När vi nu fått igenom en folkhögskolepolitik för hela Lärarförbundet ska den också in i det nya förbundets politik. För oss är det viktigt att hela förbundet lyfter våra viktigaste frågor. Mediala uttalanden om till exempel statsbidragen är mycket betydelsefulla för oss, säger Tomas Rosengren.

LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand efter historiska beskedet

Åsa Fahlén efter beslutet om Sveriges Lärare

Beskedet om Sveriges Lärare

Så har folkhögskolorna förändrats

Ledare: Snart dags för beslut om ny organisering